Naše akce 2019/2020

 • Září
 • 12.9.  Třídní schůzky

              15.15 hod. třída Včelky

              15.30 hod. třída Berušky

              15.45 hod. třída Motýlci

 

 • Červen:
 • 3.6. –   9.15hod – Společné fotografování
 • 4.6. – Besídka třída Berušky
 • 5.6. – 10.15hod – Divadlo Beruška
 • 5.6. – 16.00hod – Den dětí s klaunem Hopsalínem (multifunkční hřiště)
 •                              kolo štěstí , skákací hrad , poníci , občerstvení
 • 17.6. – Besídka třída Motýlci

 Skákací hrad, kolo štěstí, poníci, klaun Hopsalín  a spousta zábavy, to vše a mnoho dalšího provázelo děti z MŠ Koblov a okolí na multifunkčním hřišti. Počasí vyšlo na jedničku, děti  měly dobrou náladu, soutěžily, tancovaly a s velkou chutí pojídaly skvělé dobroty, které napekly maminky a babičky, kterým patří vřelé díky.  Velké poděkování si zaslouží také manželé Alena a Josef Hlaváčkovi  a Marie Klocková  za vynikající klobásky. Těšíme se s vámi všemi na dalších akcích MŠ Koblov a všem vám přejeme sluníčkové prázdniny.

 

 • Květen:
 • 10.5. – 10.30hod – Kouzelník
 • 16.5. – 15.15hod – Třída Včelky – Besídka ke Dni matek
 • 21.5. – 9.00hod – Společné fotografování tříd
 • 25.5. – Den Slezské – Slezskoostravský hrad – taneční vystoupení – třída Motýlci

 

 • Duben:
 • 3.4. – Divadlo Beruška
 • 11.4. – Velikonoční dílny – Včelky od 14.30 hod.
  • – Velikonoční dílny – Berušky od 15.00 hod.
  • – Velikonoční dílny – Motýlci od 15.00 hod.
 • 15.4. – Výlet do Rožnova ” Velikonoce na Valašsku ” – Motýlci a Berušky , odjezd 9.15 hod. , návrat 14.00 hod.
 • 25.4. – Sférické divadlo – Pohádka o vesmíru
  •                                      9.30 hod – Včelky
  •                                      10.00 hod – Motýlci a Berušky

 

 • Březen:
 • 7.3. – Návštěva ZŠ Petřkovice – třída Motýlci , předškoláci
 • 12.3. – Návštěva knihovny Ostrava Muglinov – třída Motýlci , odjezd autobusem 9.30 hod
 • 18.3. , 9.00hod – Klaun Hopsalín – téma: Čistota
 • 29.3. , 9.15 hod – Jarní focení

 

 • Kurz plavání

Jako každým rokem i tentokrát začaly děti ze třídy Motýlků navštěvovat kurs plavání, tentokrát v Relax centru ve Fryčovicích. Děti se učí nejen plavat, ale za odměnu relaxují ve vířivce a odpočívají v sauně a vše si hezky užívají.

 

 • Návštěva ZŠ Petřkovice

Ve čtvrtek 7. března navštívila třída Motýlků-předškoláků ZŠ Petřkovice. Děti se staly na dopoledne pravými školáky, seděly v lavicích, počítaly a opakovaly abecedu. O přestávce na děti čekala sladká dobrota – perníček a čaj. Všem budoucím školákům se ve škole moc líbilo a “školní” dopoledne si moc užili.

 

 • Únor:
 • Karneval zrušen z důvodu nemoci .
 • 15. 2. , 16.00 hod – Karneval s klaunem Hopsalínem tentokrát na téma : Pohádky kolem nás .
 •                                 Těšit se můžete na : Tombolu
 •                                                                   Občerstvení
 •                                                                   Spoustu zábavy
 • 26. 2. , 10.15 hod – Jarní focení

 

 • Veselý Masopust

Veselo bylo jedno únorové dopoledne v MŠ Koblov, kdy děti ze třídy Berušek a Motýlků rozveselily celou MŠ svým průvodem. Děti si vyrobily masky, ve kterých prošly celou MŠ a za zvuků bubínků a tamburín zazpívaly píseň, Já muzikant, a zatancovaly jako medvědi. Nakonec pokračovaly v masopustním veselí ve své třídě, kde tancovaly a radovaly se.

 

 • Leden:

14. – 18. 1. – Lyžařský kurz – Usměvavé lyžování v Palkovicích
31. 1. , 10.15 hod – Ilustrátor Adolf Dudek

 

 • Usměvavé lyžování

14.2. – 18.2. jezdily děti do Palkovic na kurs lyžování, který začínal v odpoledních hodinách, proto se děti předtím pořádně posilnily vydatným obědem a mohly vyrazit. Cestou autobusem si zpívaly a těšily se až si nasadí lyže a vyrazí na kopec. Ty “zdatné” děti, které už měly základy lyžování, jezdily hned na velkém kopci a ostatní se je snažily co nejdříve dohnat a všem se to na konci kursu povedlo.

Akce s rodiči

 • Vánoční dílny
 • Bruslení
 • Velikonoční dílny
 • Zahradní slavnost