O nás

Mateřská škola Antošovická se nachází v příměstské části Koblov, je trojtřídní. Obsah vzdělávání je zpracován do tematických celků se zaměřením na environmentální a polytechnickou výchovu. Děti jsou vedeny k ochraně přírody a ekologii.