Důležitá sdělení

 

Informace pro rodiče ohledně úplaty za předškolní vzděláváníInformace pro rodiče ohledně úplaty za předškolní vzdělávání

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Vážení rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020, chtěli bychom Vás informovat, že od 12.8.2019 bude zvežejněno  na www.stránkách informace potřebné k pobytu zahájení Vašeho dítěte v mateřské škole (pokyny ke stravování a školnému).

 

Nová zahrada v MŠ Keramické

Nová zahrada v mateřské škole v Ostravě – Muglinově vznikla díky projektu „Děti MŠ Keramické a jejich svět přírody“.

Nově zrekonstruovaná zahrada zabezpečuje podmínky vhodné nejen k volné a přirozené hře dětí, ale také k realizaci environmentální výuky předškolních dětí mateřské školy. Prostředí zahrady bylo obohaceno o nové herní a ekologické prvky. Jedná se o polytechnickou pískovnu se zastíněním, tabuli, campingový stůl s lavicí a pocitový chodníček. Tento chodníček je využíván pro různé hry a aktivity, které rozvíjejí hrubou motoriku, hmatové vnímání i sociálních dovednosti dětí. Pro rozvoj pěstitelských a experimentálních dovedností dětí bylo instalováno pozorovací botanické centrum, bylinná spirála a zvýšený záhon. Byly zakoupeny herní a ekologické sady pro sledování rostlin a živočichů na zahradě. Všechny tyto sady jsou vhodnou pomůckou pro environmentální výchovu během pobytu venku.

Na zahradě najdeme také nové zahradní prvky – jako jsou ptačí budky, ježkovník a broučkovník, krmítko pro ptáčky, které vytvářejí příležitost pro pozorování ptáků a hmyzu i života dalších obyvatel zahrady. Na zahradě jsou umístěny také tři kusy informačních tabulí s informacemi o prvcích zahrady, zeleni a živočiších, kteří na zahradě žijí. Novou součástí se stal také zahradní domeček na nářadí, který je vybaven prodlouženou stříškou, která vytváří prostor takzvaného „kutiliště“ pro polytechnickou výchovu dětí. A v neposlední řadě je zde nově umístěn kompostér pro ekologickou likvidaci odpadu ze zahrady. Zahrada také vytváří vhodný prostor pro smysluplné aktivity a využití volného času nejen dětí, ale také jejich rodičů z lokality Muglinova a Hrušova.

Tímto děkujeme statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu tohoto projektu.

Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání

Dotazník ve formátu word je ke stažení zde >

[/cws-widget][/col][/cws-row]