Důležitá sdělení

DOKUMENTACE K PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK  2020/202


Informace pro rodiče ohledně úplaty za předškolní vzdělávání

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

 

Vážení rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020, chtěli bychom Vás informovat, že od 12.8.2019 bude zvežejněno  na www.stránkách informace potřebné k pobytu zahájení Vašeho dítěte v mateřské škole (pokyny ke stravování a školnému).

 

Nová zahrada v MŠ Keramické

Nová zahrada v mateřské škole v Ostravě – Muglinově vznikla díky projektu „Děti MŠ Keramické a jejich svět přírody“.

Nově zrekonstruovaná zahrada zabezpečuje podmínky vhodné nejen k volné a přirozené hře dětí, ale také k realizaci environmentální výuky předškolních dětí mateřské školy. Prostředí zahrady bylo obohaceno o nové herní a ekologické prvky. Jedná se o polytechnickou pískovnu se zastíněním, tabuli, campingový stůl s lavicí a pocitový chodníček. Tento chodníček je využíván pro různé hry a aktivity, které rozvíjejí hrubou motoriku, hmatové vnímání i sociálních dovednosti dětí. Pro rozvoj pěstitelských a experimentálních dovedností dětí bylo instalováno pozorovací botanické centrum, bylinná spirála a zvýšený záhon. Byly zakoupeny herní a ekologické sady pro sledování rostlin a živočichů na zahradě. Všechny tyto sady jsou vhodnou pomůckou pro environmentální výchovu během pobytu venku.

Na zahradě najdeme také nové zahradní prvky – jako jsou ptačí budky, ježkovník a broučkovník, krmítko pro ptáčky, které vytvářejí příležitost pro pozorování ptáků a hmyzu i života dalších obyvatel zahrady. Na zahradě jsou umístěny také tři kusy informačních tabulí s informacemi o prvcích zahrady, zeleni a živočiších, kteří na zahradě žijí. Novou součástí se stal také zahradní domeček na nářadí, který je vybaven prodlouženou stříškou, která vytváří prostor takzvaného „kutiliště“ pro polytechnickou výchovu dětí. A v neposlední řadě je zde nově umístěn kompostér pro ekologickou likvidaci odpadu ze zahrady. Zahrada také vytváří vhodný prostor pro smysluplné aktivity a využití volného času nejen dětí, ale také jejich rodičů z lokality Muglinova a Hrušova.

Tímto děkujeme statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu tohoto projektu.

Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání

Dotazník ve formátu word je ke stažení zde >

[/cws-widget][/col][/cws-row]