O děti pečují

třída – Sluníčka

vedoucí učitelka –   Barbora Potůčková
učitelka –   Bc.Jana Pokutová
asistent  pedagoga – Pavla Ficková

správní zaměstanec –  Markéta Neumannová