O děti pečují

třída – Sluníčka

vedoucí učitelka –   Barbora Potůčková
učitelka –   Bc.Jana Pokutová
asistentka pedagoga – Bc.Petra Novakovská

správní zaměstanec –  Markéta Neumannová