O nás

Mateřská škola Keramická je jednotřídní. Nachází se v městské části Muglinov. Obsah vzdělávání je zpracován do tematických celků. Dětem jsou hravou formou předávány informace o světě, který je obklopuje.

V mateřské škole pracuje spolu s učitelkami i asistent pedagoga, který  věnuje zvýšenou péči dětem s odkladem školní docházky. Vize stejně jako u MŠ Zámostní, taktéž bude stejně u MŠ Antošovická.