Naše akce 2018/2019

ČERVEN 2019

3. – 7. 6.2019 – Ozdravný pobyt, Horní Bečva “Indiánské léto”
10.6.2019 – “Výlet do Dinoparku” v 9:00 hod. (Žabičky, Koťátka, Motýlci)
12.6.2019 – “Dopravní školička” od 9:30 hod. na zahradě MŠ
12.6.2019 – “Slavnostní rozloučení s předškoláky”  v 15:00 hod.
14.6.2019 – Hala FBC (Koťátka)
18.6.2019 – “Výlet do ZOO” s  Martinem Spencrem (Včelky), sraz do 8:00 hod.
26.6.2019 – “Ilustrátor Adolf Dudek v MŠ v 8:45 hod.

“Slavnostní rozloučení s předškoláky”
13. června odpoledne se na zahradě mateřské školy konalo slavnostní rozloučení s předškoláky, kteří odcházejí do základní školy. „Pasování školáků“ se zúčastnilo celkem 24 dětí ze třídy Včelek a Koťátek. V hojném počtu se sešli také rodiče a prarodiče malých školáčků. V úvodu všechny přítomné slavnostně přivítala paní ředitelka. Budoucí školáčci, oblečení v slušivé taláry a pokrývky hlavy, všechny rodiče uvítali melodickou písničkou. A pak už jeden po druhém přistupovali dopředu k paní učitelce Jitce Dvorské, která je pasovala historickým mečem na opravdové školáky. Jako upomínku na mateřskou školu obdrželi krásnou dětskou knížku a balónek, děvčata také růžičku. Na závěr všichni pasovaní školáci vypustili balónky do oblak na znamení jejich odchodu ze školky.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

“Výlet do Dinoparku”
V pondělí 10.6.2019 vyrazili  “malí  Zámostníčci” shlédnout druhohorní zvířáta do Dinoparku Doubrava. Prohlédly si dinosaury v životní velikostech, prošly si DinoBludiště a největším zážitkem byla jízda DinoExpresem. Na závěr si děti pohrály na palentologickém hřišti. Výpravu do druhohor si  všichni  moc užili a plní zážitků  se vraceli do školky na oběd.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Ozdravný pobyt “Indiánské léto”
Ve dnech 3. až 7. června se skupina malých Zámostníčků ze třídy Včelek a Koťátek vydala vstříc dobrodružství po stopách Indiánů. Děti strávily krásné letní dny plné sluníčka, vody, her a soutěží uprostřed beskydských hor v obci Horní Bečva na tradičním ozdravném pobytu. Všichni se dosyta vyřádili v místní říčce, stavěním týpí v lese nebo vyráběním indiánských ozdob a triček. Večer pak poslouchali zajímavé informace z indiánského života a sledovali s napětím příběh Pocahontas. Nechybělo ani pátrání po slavném pokladu s velkým Manitou, který je provázel po indiánské stezce plné úkolů a indicií, které je k pokladu dovedly. Na závěr pobytu se konalo společné posezení u táboráku, kde si děti společně zazpívaly a pochutnaly na opečených buřtech. Na konci pobytu čekala na malé indiány odměna v podobě diplomu, medaile a pokladu, který si sami našli. A kdo letos na pobytu nebyl, má šanci příště! Stálo to za to!
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

KVĚTEN 2019

2.5.2019 – “Výchovný koncert v LŠU” (Koťátka, Motýlci, Včelky) v 10:00 hod.
3.5.2019 – Hala FBC (Koťátka)
6.5.2019 – Exkurze se Všeználkem
9.5.2019 – Divadelní představení v MŠ “Slet broučků” v 9:00 hod.
10.5.2019 – Hala FBC (Žabičky)
13.5 a 15.5.2019 – “Vystoupení pro babičky” v DPS Muglinov, Heřmanice v 10:00 hod. (Žabičky)
14.5.2019 – Návštěva ZŠ Bohumínská (Včelky)
16.5.2019 – “Závěrečné fotografování tříd”
20.5. a 27.5.2019 – “Polytechnická školička”v MŠ s lektory DOV od 8:30 – 11:45 hod. (Včelky)
22.5.2019 – Divadlo Ententýky v MŠ  “Tři vlasy děda Vševěda”
24.5.2019 – “Hopsalín a letní slavnost na zahradě MŠ”
25.5.2019 – “Den Slezské” – taneční vystoupení (Včelky)
28.5.2019 – Šachový turnaj (Včelky)

Šachový turnaj
V úterý 28. května byly děti z šachového kroužku pozvány do SVČ Korunka, aby zde reprezentovaly naší školku na turnaji „O šachovou korunku“. Více než třicítka předškoláčků z blízkých, ale i ze vzdálených školek, si zde během šachového turnaje poměřila své síly. S heslem „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ se malí Zámostníčci odvážně pouštěli do každé šachové partie. Děkujeme paní Bc. Kateřině Smičkové, za celoroční vedení šachového kroužku, který u dětí rozvíjel nejen logické a kreativní myšlení, ale i bystrost, princip fair-play hry a schopnost vyrovnat se s případnou prohrou.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Den Slezské
V sobotu 25. května se celá Slezská Ostrava a blízké okolí sešlo na každoroční slavnosti Den Slezské, která se tradičně konala na Slezskoostravském hradě. Do pestrého programu se zapojily i děti ze Zámostní školky se svým tanečním vystoupením. Chlapci se změnili na drsné kovboje a dívky na slečny z divokého západu a společně si zatančili v rytmu country na písničku Cotton Eye Joe od skupiny Rednex. Představení se dětem moc povedlo, a tak není divu, že malé tanečníky pak diváci zaslouženě obdarovali velkým potleskem.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Hopsalín a letní slavnost na zahradě MŠ
Páteční odpoledne 24. května 2019 patřilo na MŠ Zámostní již tradiční Letní slavnosti. Tentokrát ji slavnostně zahájil dětmi oblíbený klaun Hopsalín se svou show nazvanou „Džungle“. Hopsalín děti a jejich rodiče, ale také prarodiče, vtáhl do světa exotických zvířat. Všichni si s Hopsalínem společně zatančili a plnili zábavné úkoly, které odměnil sladkou odměnou a balónkem ve tvaru zvířátka. Na konci programu Hopsalín spolu s paní učitelkou ze třídy Včeliček vypustil na zahradu pestrobarevné motýly, které si děti vychovaly z housenek.
Po ukončení vystoupení klauna Hopsalína se děti se svými rodiči vydaly hledat v areálu školní zahrady stanoviště, kde pro ně byly připraveny různé zábavné úkoly. Děti se tak mohly vyřádit na závodní dráze s autíčky, zkusit si slalom s kolečkem plným balónků nebo si postavit koloběžku ze stavebnice Pony. Velkým lákadlem byl pro děti také skákací hrad, kde se dosytosti vyřádily. Na posledním, osmém, stanovišti na ně čekala zasloužená odměna – bublifuk a hlavohlam. Letní slavnost pak malí a velcí Zámostníčci zakončili posezením u táboráku a opékáním párků.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Myška Klárka, veverka Terka a „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“
Ve středu 22. května do naší školky zavítalo dětmi oblíbené divadélko Ententýky s myškou Klárkou, veverkou Terkou a s krásným představením Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Děti naprosto upoutal veselý příběh o nevychované veverce Terce, která chtěla rychle zbohatnout tím, že ostříhá dědu Vševědovi zlaté vlasy. Veverku Terku po cestě za dědem Vševědem doprovázela její věrná kamarádka myška Klárka, která ji postupně učila slušnému chování. Jak moc špatně se veverka chovala, jí došlo až ve chvíli, kdy doputovala na samotný konec své cesty a kde se potkala s dědem Vševědem. K jejímu velkému překvapení ji děd Vševěd vše odpustil, protože věděl, že od této chvíle se bude chovat už jen tak, jak se správně chovat má. Děti si během interaktivní pohádky o slušném chování užily spoustu legrace a ještě k tomu se naučily základy společenského chování.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Návštěva  ZŠ  Bohumínská
Naši Zámostníčci, kteří už půjdou brzy do školy se byly podívat, jak to v takové škole vypadá. Na ukázkové hodině v Základní škole Bohumínská již čekaly děti z 1. a 2.tříd a také velmi laskavé a milé paní učitelky, které předškoláčkům vše ukázaly a vysvětlily. Pro děti je tato zkušenost nesmírně cenná. Seznámit se s prostředím školy, ještě před samotným nástupem do ní a ještě v takto pozitivním světle. Děti si s nadšením odnášely ze školy nejen pracovní listy z Prvouky, ale také výrobky, které si stihly ve škole vyrobit.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Kouzelník Aleš
Ve čtvrtek 9. května do naší školky zavítal se svoji show kouzelník Aleš. Děti pozorně sledovaly každé předváděné kouzlo, sledovaly každý kouzelníkův pohyb a při některých kouzelnických tricích mohly dokonce kouzelníkovi Alešovi asistovat. Kouzlilo se s kartami, barevnými míčky, s provázkem i s králíkem Bobkem. Kouzelník Aleš postupně nechával věci přemisťovat, mizet a znovu objevovat. Děti po celou dobu zaujatě sledovaly každé kouzlo a celý kouzelnický program si náramně užil
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Exkurze se Všeználkem
V pondělí 6. května 2019 se malí Zámostníčci ze třídy Včelek a Koťátek vydali na dobrodružnou výpravu do Poodří a návštěvu Střediska přírodovědců v Ostravě – Porubě. Nejprve děti zamířily autobusem na setkání s paní lektorkou Střediska, která se stala po celou dobu jejich průvodkyní. Po přivítání se společně vypravili na procházku za krásami chráněné krajinné oblasti Poodří a přírodní rezervace Rezavka. Během procházky kolem řeky Odry je paní průvodkyně seznamovala s rostlinami a stromy lužních lesů, vysvětlovala jim také znaky a značky, které mohou v okolí stezky nebo na stromech vidět. Po cestě měly děti také možnost zahlédnout místní živočichy a ptáky, kteří žijí v této oblasti a zasoutěžit si ve svých znalostech a dovednostech. Druhou část dopoledne děti strávily v porubském Středisku přírodovědců, kde se rozdělily na dvě skupiny. Každá skupinka si za doprovodu paní průvodkyně prohlédla krásné a zajímavé prostory střediska. Děti mohly pozorovat různé druhy ryb v akváriích, roztodivné plazy a pavouky v teráriích, ale i pestrobarevné papoušky v klecích. Zavítaly také za morčátky, křečky a králíčky, které si mohly také prohlédnout zblízka a pohladit si je. Paní průvodkyně jim při tom vyprávěla řadu zajímavostí o chovaných zvířatech, např. jaký je rozdíl mezi samičkou a samečkem papouška anebo proč si mají pořídit raději suchozemskou želvu. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu a mohly si vybrat pohlednici na památku. Přestože Zámostníčkům nesvítilo po cestě sluníčko, výpravu do přírody si moc všichni užili a plní zážitků a nových informací se vraceli do školky na oběd.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Výchovný koncert v základní umělecké škole.
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 byly děti ze Zámostní školky pozvány do Základní umělecké školy E. Rundy ve Slezské Ostravě. Malí Zámostníčci byli přivítáni hudební pohádkou, kterou si pro ně přichystali žáci zpěvu. V další části programu se děti seznámily s nejrůznějšími hudebními nástroji, ať už to byl klavír, kytara nebo méně známá harfa a violoncello. To, že je lehké na něco umět zahrát, jim předvedli jejich kamarádi, žáci umělecké školy, v krátkých písních. Všem vystupujícím děkujeme za přínosnou ukázku a příjemně strávené dopoledne.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

DUBEN 2019

2.4.2019 – Divadelní představení v MŠ “Výprava za ledním medvědem” v 10:30 hod.
5.4.2019 – Hala FBC “Cvičíme s trenérem (Koťátka)
15.4.2019 – Svět techniky, “Geometráček” (Motýlci), “Svět plný barev (Koťátka). Sraz do 8:30 h
16.4.2019 – Výlet do Rožnova “Velikonoce na Valašsku”(Včelky) Sraz v MŠ do 7:30 hod.
16.4.2019 – “Velikonoční dílničky s rodiči v MŠ ” od 15:00 hod.
17.4.2019 – Divadlo loutek “Mráček a Mračouň” (Žabičky, Motýlci) v 10:30 hod.
18.4.2019 – Divadlo Ententýky v MŠ v 10:30 hod.
25.4.2019 – “Když vyrábíme zvířátka v Kutilišti” – polytechnika v MŠ (Včelky)

Divadlo Ententýky
Ve čtvrtek 18. 4. do naší školy zavítalo divadlo o jednom herci – divadlo Ententýky. Divadelní představení bylo nostalgicou vzpomínkou staršího pána na dobu dávno minulou. Na časy, kdy ještě nebyla televize a kdy se pro čerstvé mléko nechodilo do obchodu, ale do maštaly. Poutavé vyprávění bylo obohaceno o hraní na harmoniku a ukulele, kdy si děti mohly společně zazpívat známé písničky jako například Holka modrooká nebo Vraný koně. Společně si pak zahráli i známou pohádku Polámal se mraveneček.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Divadlo loutek
Malí Zámostníčci ze třídy Žabiček se vypravili ve středu 17. dubna dopoledne do Divadla loutek.
Jaké bylo pro ně překvapení, když se ocitli namísto ve velkém sále, v malém útulném pokojíčku. Poté co se děti usadily na měkké polštářky, vydaly se s Jiříkem a Barunkou na dobrodružství s hodným Mráčkem a jejich zlobivým kamarádem Mračoněm. Děti s nimi zažily třeba sázení kytiček, výlet na rozkvetlou louku plnou motýlů či pláž, ale také opravdový let do vesmíru raketou. Trochu jim tu jejich výpravu kazil protivný Mračoň, ale i s ním si děti a jejich dva kamarádi dokázali poradit a nakonec se z něj vyklubal hodný Mračoněk. Děti si divadelní představení moc užily a okouzlené příběhem se vracely do školky na oběd.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Výlet do Rožnova – Velikonoce na Valašsku
V úterý 16. 4. jsme se s dětmi vydali na výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde byl pro ně připravený vzdělávací program s názvem Velikonoce na Valašsku. Děti si při procházce Valašskou dědinou připomněly velikonoční zvyky a tradice. Místní panimámy zavzpomínaly a dětem povyprávěly, jak se svátky jara slavily dříve a jak nyní. Děti měly možnost okusit tradiční velikonoční pokrmy, vyzkoušet si uplést tatar a namalovat kraslici. Při toulkách Valašskou dědinou se nám taky poštěstilo potkat skupinku dívek, které vynášely Mařenu a vítaly jaro, a chlapce, kteří chodili po šmigrustu.
Děti si prohlídku muzea velmi užily, a to především díky oživlé expozici, poutavému výkladu a ukázkám valašských tradic.
Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěvku statutárního města Ostravy, projektu “Poznáváme svět a tvoříme se Zámostníčkem”.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Projektový den se zahradnicemi  s odpoledním komunitním setkáním s rodiči
V úterý 16. dubna za malými Zámostníčky zavítala návštěva ze Střední zahradnické školy v Ostravě – Mariánských Horách. Konal se totiž projektový den se zahradnicemi pod vedením paní Lenky Vavrečkové. Všichni se společně vydali na školní zahradu, kde se rozdělili do čtyř skupinek. Každá skupinka dětí se spolu s paní zahradnicí a studentkami ze zahradnické školy odebrala na své místo na zahradě. Jedna skupinka pracovala na bylinkové spirále, druhá zase na vyvýšeném záhonu. Další dvě skupinky si připravily sazeničky libečku, které přesazovaly do jednotlivých květináčků. Poté se děti na stanovištích vyměnily, aby si vyzkoušely všechny činnosti. Na bylinné spirále a vyvýšeném záhonu se děti učily odplevelovat a upravovat půdu hráběmi pro sázení rostlin. Se zahradnicemi poznávaly různé druhy bylinek a dalších rostlin. Na bylinnou spirálu děti vysazovaly sazeničky šalvěje, saturejky, levandule nebo máty. Na vyvýšeném záhoně si pak děti vyzkoušely zasadit i zeleninu – hlávkový salát a kedlubny, které doplnily voňavými bylinkami.
Projektový den pokračoval odpoledne komunitním setkáním s rodiči, na kterém se podílely také zahradnice ze zahradnické školy. V každé třídě byla připravena tvořivá stanoviště, kde si rodiče s dětmi mohli pod vedením zahradnic vyrobit výzdobu z jarních květin a přírodnin do keramických misek, které si děti vyrobily předem v rámci dopolední činnosti. Na dalších stanovištích si zájemci mohli zdobit velikonoční vajíčka technikou melírování barev a vyrábět papírové košíčky a zápichy do květináče s motivem Velikonoc.

Tento den byl připraven v rámci školou realizovaného projektu „Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní. Cílem tohoto projektového dne bylo seznámení dětí s tradicemi Velikonoc a podpoření inkluzivního klimatu a komunitního charakteru naší mateřské školy.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Svět techniky
V pondělí 15. dubna děti ze třídy Motýlků a Koťátek vyrazily na jarní návštěvu do již známého a oblíbeného Světa techniky. Děti z Motýlků se po příjezdu autobusem na místo hned vydaly na program s názvem „Geometráček“. Paní lektorka měla pro ně připravené zábavné úkoly a hry s různými geometrickými tvary. Po skončení programu si děti mohly zařádit v herně Světa techniky, kde byla předtím Koťátka. Ta se rozdělila na dvě skupiny. Každá z nich se vydala na program „Svět plný barev“, ve kterém si mohly děti ověřit, jak jsou na tom se znalostí jednotlivých barviček. S paní lektorkou se nejprve vydaly na výpravu za hledáním různých barev ovoce a zeleniny. Potom se děti přesunuly k pastelkám a omalovánkám, které měly vybarvovat podle barev v písničkách, které jim paní lektorka pouštěla. Hlavní a asi nejzajímavější částí programu bylo pro děti kouzlení se zkumavkami a pipetkami, kdy si děti mohly míchat svoje barvičky do připravených nádobek. Návštěva Světa techniky se nám opět vydařila, o čemž svědčily spokojené a usměvavé tváře dětí na cestě zpátky do školky.
Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěvku statutárního města Ostravy, projektu  “Poznáváme svět a tvoříme se Zámostníčkem”.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Divadlo Letadlo – Výprava za ledním medvědem
V úterý 2. 4. do naší školky zavítalo divadlo Letadlo s představením „Výprava za ledním medvědem“. Z herců i z dětí se stali průzkumníci a společně se vydali na expedici na severní pól. Cesta to nebyla vůbec jednoduchá. Nejdřív se museli přeplavit přes moře až ke Grónsku, kde se seznámili s eskymačí slečnou, která je provedla po zasněžené krajině a naučila malé průzkumníky poznávat a stopovat zvířata. Výprava na sever dopadla úspěšně, protože se našim cestovatelům podařilo spatřit velrybu, polární lišku, tuleně, mrože a nakonec dokonce i samotného polárního medvěda. Dobytí severního pólu pak už bylo jen pomyslnou třešničkou na dortu a odměnou za jejich snažení.
Děti si veselé interaktivní představení prolínané chytlavými písničkami velmi užily. Za odměnu pak od herců obdržely na památku veselou pohlednici.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

HALA FBC
V pátek 5. dubna se děti ze třídy Koťátek vydaly trolejbusem do haly FBC v Ostravě – Muglinově.
V šatně se všichni převlékli do originálních dresů a vyrazili do haly za trenérkami. Trenéři nechali  děti nejdříve pořádně rozběhat a potom už plnily opravdové sportovní úkoly. Děti měly za úkol např. skákání na jedné noze nebo snožmo. Proskakovaly kruhy, podlézaly překážku nebo válely sudy na žíněnce. Děti si také zasoutěžily v družstvech. Závěr patřil řádění s hokejkami, tedy florbalovému utkání mezi dvěma družstvy. Pořádně vysportovaná Koťátka se vracela z haly v poledne do školky. I když byly skoro všechny děti unavené, na další sportování v hale se už teď těší!
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

BŘEZEN 2019

6.3., 13.3.,20.3., 27.3.2019 –  Plavání
8.3.2019 – Hala FBC (Koťátka)
11.3.2019 – Projektový den “Malý čtenář” v MŠ
14.3.2019 – Jarní fotografování v MŠ
18.3.2019 – Výlet za zvířátky na Jarošův statek. (Žabičky). Sraz do 8:00 hod.
18.3.2019 – Divadelní představení v KD Muglinov “Písečná animace”. Sraz do 8:30 hod. (Včelky, Koťátka, Motýlci)
21.3.2019 – Hopsalín v MŠ “Zdraví a hygiena”
22.3.2019 – Hala FBC (Včelky)
26.3.2019 – Výlet za zvířátky na Jarošův statek. Sraz do 8:00hod. (Včelky, Koťátka, Motýlci)

Výlet na Jarošův statek
V úterý 26. 3. 2019 dorazili malí Zámostníčci ze třídy Koťátek, Motýlků i Včeliček na Jarošův statek ve Studénce. Už z autobusu zahlédli první koníky, jak dováděli na farmě. Paní ředitelka Ing. Sabina Poukarová i s ostatními ošetřovateli děti mile přivítala. Po vydatné svačince se děti rozdělily do třech skupin a vydaly se k prvnímu stanovišti. Tam na ně již čekali králíčci a morčata, které si mohly děti pohladit, vlézt si dokonce za nimi do kotce, ale především je nakrmit. Naproti stáli koníci ve stájích, které si mohly děti pohladit také. Dozvěděly se o nich spoustu zajímavých věcí. Například, čím se takoví koně živí, kolik vypijí denně kyblíků vody nebo jak si čistí zuby a z čeho získávají vitamíny. Na závěr si děti vyráběly kraslice netradiční technikou s využitím pilin.
U druhého stanoviště se děti seznamovaly s tím, jak se kydá hnůj, co k tomu potřebujeme a také si to s velkou radostí mohly vyzkoušet. Poté se učily nabírat vodu do džberů, které paní ošetřovatelky odnesly koním k pití. Mezitím už si děti po dvojicích ukazovaly, jak se hřebelcuje kůň a jak je o něj potřeba pečovat. Nechyběla ani hra na samotné koníky, u které si mohly vyzkoušet celou překážkovou dráhu.
Na statku mohly děti mimo to vidět i kozy, poníka, oslíka, ovečky nebo i malé jehňátko. Z vyprávění paní ředitelky se děti mohly dozvědět nejrůznější zajímavosti. Jak vypadá vraný kůň, co se děje se zimní srstí zvířat a jak se dále využívá při stavbě hnízd pro ptáčky nebo že černé ovečce se rodí bílá jehňátka a naopak.
Poslední stanoviště bylo již naprostým vyvrcholením celého výletu a to byla jízda na konících. Děti si nejen to, ale i celou výpravu za zvířátky náramně užily.
Tato akce byla financována v rámci Šablon II, Projektu Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

HALA FBC
V pátek 22. 3. 2019 třída Včelek navštívila sportovní halu FBC v Ostravě, kde strávila s trenéry příjemné sportovní dopoledne.
Na úvod se děti rozběhaly a rozcvičily, pak trénovaly ve dvojicích s kruhy a hrály soutěživé hry. Na závěr se děti rozdělily do týmů a utkaly se ve florbalových zápasech. Ze sportovního dopoledne se děti vracely spokojené a správně unavené. Už se nemohou dočkat další návštěvy.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Hopsalín – Zdraví a hygiena
Ve čtvrtek 21. 2. 2019 do naší školky opět zavítal dětmi tolik oblíbený klaun Hopsalín s tanečním programem na téma Zdraví a hygiena. Děti nejprve zmátla Hopsalínová opona, na které byl namalován statek a domácí zvířátka. Hopsalín hned dětem vysvětlil, proč tomu tak je, a že i na farmě se musí dbát na čistotu, a to nejen u lidí, ale i u zvířátek. Pak už děti čekalo pásmo písniček a soutěží. Během jednotlivých tanců si s klaunem stihly zopakovat nejen hygienické návyky, ale i názvy farmářských zvířátek a jejich mláďat. Klaun Hopsalín svým vystoupením zpříjemnil všem čtvrteční dopoledne. Těšíme se další setkání.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Výlet za zvířátky
V pondělí 18.3.2019 malí Zámostníčci ze třídy Žabiček a děti MŠ Keramické vyrazili autobusem do nedaleké Studénky, aby tam navštívili Jarošův statek. Po vystoupení z autobusu se děti přivítaly s paní ředitelkou statku a rozdělily se do tří skupinek. Na statku byla pro ně připravena různá stanoviště, kde na ně čekaly paní průvodkyně. Děti se tak postupně dostaly do stájí koní, kde si vyzkoušely práci farmáře – kydaly opravdový hnůj a odvážely ho kolečkem. Učily se také hřebelcovat koně a čistit kopyta. Společně s paní ředitelkou se děti vydaly na procházku kolem venkovního areálu. Děti tak mohly vidět různé druhy koní, hříbátka a poníky, nebo i malého oslíka. Během procházky jim paní vyprávěla spoustu zajímavých informací o pasoucích se zvířátkách. Na dalších stanovištích se děti ocitly v ohradě s malými ovečkami a kozičkami. Ovečky si děti měly možnost nakrmit připravenými granulkami a pohladit si je. Nejvíce ale obdivovaly malé ovčí miminko.
Po přestávce na svačinku se děti věnovaly tvoření velikonočního vajíčka z pilin. A pak už na ně čekali malí ušáci, tedy králíčci a morčátka, kteří si získali pozornost dětí svými hebkými kožíšky. I na tomto stanovišti musely děti přiložit ruku k dílu, dostaly jablíčka a šly králíčky nakrmit. Závěr projektového dne na statek patřil jízdě na koni, na kterou se děti hodně těšily. Odvážnější z dětí si vyzkoušely vyhoupnout se do sedla velkého koně, ostatní pak jezdily na malém poníkovi. Většina dětí tak vůbec poprvé zažila, jaké to je dívat se na svět z koňského hřbetu. Projektový den si děti báječně užily a určitě na něj budou dlouho vzpomínat.
Tato akce byla financována v rámci Šablon II, Projektu Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Představení „Písečná animace“ v KD Muglinov
V pondělí 18. 3. 2019 byly děti z MŠ Zámostní pozvané na představení „Písečná animace“ do KD Muglinov. Písečná animace je kreslení pomocí jemného písku, ve kterém animátor vytváří příběhy, které živě předvádí publiku. Kreslí se přímo na speciálně podsvíceném stole, který snímá kamera, jenž je spojena s dataprojektorem a ten obrazce promítá na plátno. Vše je doprovázeno příjemnou relaxační hudbou, která dokresluje děj příběhu. Děti nejprve čekala část s názvem Pohádkové příběhy, ve kterém si procvičily nejen své znalosti pohádkových postav, ale především i svou fantazii. Obrazy se vytvářely a měnily opravdu velmi rychle a z krásné princezny se během chvilky stal pirát a během dalšího okamžiku na děti z plátna mával krteček, který se vzápětí změnil na veselého mimoně. Děti napjatě celé představení sledovaly a jen netrpělivě čekaly, na jakou další známou pohádkovou postavu se obrázek několika „tahy“ změní.
Druhá část představení byla inspirována zvířátky. V úvodu děti v obrázku rozpoznaly malou kočičku, která se zasněně dívala z okna. Během pár tahů se pak z kočičky stala sova a ta se opět v okamžiku změnila na nebezpečně koukajícího lva..
Třetí část představení byla věnována už samotným dětem, které si mohly vyzkoušet tuto netradiční techniku a stát se samotným písečným animátorem.
Celé představení se dětem moc líbilo. Děkujeme paní Marice Koňařové za ukázku netradičního výtvarného umění.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Výroba papíru a leporela
Dne 11.3. 2019 proběhl projektový den “Malý čtenář”. S dětmi jsme experimentovaly a vyrobily si tak ručně vyráběný papír. Také si děti společně vyrobily leporelo s názvem “Můj oblíbený pohádkový hrdina”. Od paní knihovnice jsme se ke všemu dozvěděly spoustu zajímavých věcí o knihách, jak se k nim máme chovat, jaké máme druhy knih a nebo kdo je to spisovatel či ilustrátor.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Hala FBC
V pátek 8. března se děti ze třídy Koťátek vydaly trolejbusem do haly FBC v Ostravě – Muglinově.
V šatně se všichni převlékli do originálních dresů a vyrazili do haly za trenérkami. Trenérky nechaly děti nejdříve pořádně rozběhat a potom už plnily opravdové sportovní úkoly. Děti měly za úkol např. skákání na jedné noze nebo snožmo. Proskakovaly kruhy, podlézaly překážku nebo válely sudy na žíněnce. Děti si také zasoutěžily v družstvech. Závěr patřil řádění s hokejkami, tedy florbalovému utkání mezi dvěma družstvy. Pořádně vysportovaná Koťátka se vracela z haly v poledne do školky. I když byly skoro všechny děti unavené, na další sportování v hale se už teď těší!
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

 

ÚNOR 2019

8.2.2019 – Hala FBC (Včelky, Koťátka). Sraz do 8:30 hod.
18.2.2019 – Divadlo Marionety v MŠ v 10:30 hod.
20.2.2019 – “Plavání s Žabičkou”. Odjezd v 8:00hod.
22.2.2019 – Hala FBC (Žabičky). Sraz do 8:00 hod
28.2.2019 – Muzikoterapie v MŠ (Včelky, Koťátka, Motýlci)
28.2.2019 – Polytechnika v MŠ (Včelky)

V „ Kutilišti“
Poslední únorové dopoledne se děti ze třídy Včeliček proměnily v malé řemeslníky. Společně se zúčastnily workshopu polytechnické výchovy. Konal se v „Kutilišti“, které máme vybudované ve sklepních prostorách školky. Děti pracovaly v malých skupinkách po šesti. Třída Včeliček si v tomto období povídá o životě zvířátek, a tak se toto téma stalo náplní jejich společného tvoření. Podle předem připraveného vzoru výrobku si děti připravily nejprve jeho součásti. Potom pomocí sbíjení, lepení a smirkování si z částí společně sestavovaly pejska a kravičku. Na závěr děti výrobek vybarvily pomocí temperových barev. Některé děti využily předlohu obrázku, jiné zapojily svou fantazii. Na závěr si své výrobky vystavily, po jejich vyschnutí si s nimi budou hrát a pochlubí se jimi rodičům.
Realizací projektu „ Kutiliště aneb Technická školička“ se Mateřská škola Zámostní snaží podporovat již u předškolních dětí počátky technických dovednosti, které jsou v dnešní době velice žádané. Vyrábění výrobků z různých materiálů, společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Děti mají touhu práci dokončit, i když musí překonat překážky. Tento projekt je uskutečňován s finanční podporou Statutárního města Ostrava a rovněž ve spolupráci s vychovateli volného času pracoviště věznice Heřmanice, kteří polotovary výrobků pro pracovní aktivity děti připravili ve své stolárně.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Muzikoterapie
Dne 28.2. 2019 proběhla v naší mateřské škole muzikoterapie s Bc. Zbyňkem Bártou, které se zúčastnily děti z Koťátek, Motýlků a Žabiček. Děti z třídy Koťátka, které byly v 1. skupině, měly možnost pomáhat s rozmístěním různých netradičních nástrojů v prostoru herny. Všichni se posléze jednotlivě představovali s doprovodem zvonečků a pak se děti s chutí a elánem nedočkavě pustily do bubnování. Vyzkoušely si různé nástroje, např. deštnou hůl, zvonkohru, hru na tibetské misky a klacíky. Zazpívaly si společně píseň Kalamajka, mik, mik, mik a zahrály si na hudebníky v orchestru. Na závěr si děti ještě jednou s vervou zabubnovaly a rozloučily se písní Pec nám spadla.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Hala FBC
V pátek 22. února prožilo 11 dětí ze třídy Žabiček zábavné sportovní dopoledne. Společně se vydaly trolejbusem do haly FBC v Ostravě – Muglinově. Po převlečení do sportovního oblečení a originálního dresu, děti přivítaly jejich trenérky. Nejdříve se pořádně rozběhaly a potom už s trenérkami plnily různé sportovní úkoly jako opravdoví sportovci. Do všeho se vrhaly s nadšením a opravdovým sportovním zápalem. Děti si vyzkoušely různé druhy skoků, např. skákání na jedné noze nebo snožmo. Válely sudy na žíněnce, proskakovaly kruhy nebo podlézaly překážku. A že se jim to dařilo. Samozřejmě nezapomínaly ani na pravidelné doplňování tekutin, které si s sebou přinesly. Děti si také zasoutěžily v družstvech nebo vyzkoušely hru florbal, při které si zařádily s hokejkami. Unavené, ale šťastné Žabičky se vracely z haly v poledne do školky na dobrý oběd. Už teď se těší na další sportování v hale!
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Plavání s Žabičkou
Naši malí Zámostníčci zahájili letošní kurz plavání ve středu 20. února. Přihlášené děti ze třídy Včeliček, Koťátek a Motýlků vyrazily hned zrána autobusem do Relax centra ve Fryčovicích. Zde na ně již čekala první lekce opravdového plavání. Nejprve se děti rozdělily do tří skupin a posilnily svačinkou. A pak už zamířily do prostorných šaten, kde se převlékly do svých plavek. Přivítal je pan Čeněk, který spolu s manželkou Dášou tento plavecký kurz vedou. Děti seznámil s tím, jak to všechno bude probíhat a jaká pravidla je třeba dodržovat. Potom už následovala krátká sprcha a hurá do vody. Než se děti dostaly do opravdového velkého bazénu, zadováděly si nejdřív ve vířivce s konvičkami a kelímky. V bazénu je přivítala paní Dáša, která bude po dobu kurzu jejich učitelkou plavání. Děti dostaly svoje plavecké pásy a rukávky a hop do vody. Učily se plavat s deskou nebo splývat na zádech. Paní Dáša zpestřila dětem lekci také spoustou zábavných her, např. chytáním balónků nebo hrou na hada. Závěr lekce patřil návštěvě místní sauny, které se tady říká potírna. Po vysušení vlásků a převlečení se malí plaváčci vydali zpět do školky. První lekce plavání proběhla u všech dětí s úsměvem a již se těší na další  středu do Fryčovic.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Divadelní představení – Marionety
V pondělí 18. 2. 2019 naší školku navštívilo loutkové divadélko s představením „Když se čerti ženili“. V pohádce král Bonifác dostal dopis od čerta, v němž stálo, že se v pekle chystá veselka a králova dcera, princezna Rozárka, bude čertovou nevěstou. Nešťastný král o radu požádal věrného kašpárka, který mu poradil, aby Rozárku provdal prvnímu udatnému muži, který se nebude bát utkat se se samotným čertem. V napínavém příběhu dále vystupovali i loupežníci a ježibaba. A jak to všechno dopadlo? Samozřejmě dobře, jako každá jiná pohádka. Děti si veselé představení, které bylo prolínáno písničkami, velmi užily a po představení byly pozvány i do samotného „divadelního zákulisí“, kde se mohly podívat na marionety – divadelní loutky.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

 

LEDEN 2019

4.1.2019 – Dům umění Ostrava v 10:00 hod. “Pojďme na procházku” (Koťátka)
11.1.2019 – Hala FBC Muglinov  (Koťátka) “Cvičíme s trenérem”. Sraz v MŠ do 8:30 hod.
14.1.201918.1.2019 – Usměvavé lyžování”  v Palkovicích
18.1.2019 – Karneval s Hopsalínem v MŠ v 9:30 hod.
25.1.2019 – “Cvičíme s trenérem” (Včelky)
25.1.2019 – DOV  “Geometráček” (Koťátka),  “Svět plný barev” (Motýlci). Sraz do 8:00 hod v MŠ
28.1.2019 – Záchranáři v MŠ
29.1.2019 – “Kouzelný dalekohled” – návštěva Planetária. Sraz v MŠ do 7:15 hod. (Koťátka, Včelky, Motýlci)

“Kouzelný dalekohled” – návštěva Planetária Ostrava
V úterý 29. 1. 2019 děti z MŠ Zámostní vyrazily objevovat tajemství vesmíru do nedalekého Planetária Ostrava. Po příjezdu se děti pohodlně usadily do sedaček v sále a napjatě čekaly, jaké vesmírné dobrodružství tentokrát zažijí. Netrvalo dlouho a sál se proměnil v jednu velkou hvězdnou oblohu. Díky zkušenému lektorovi jsme se dozvěděli, že na večerní obloze nejsou k vidění jen hvězdy, tedy vzdálená slunce, ale i jiné planety, družice a souhvězdí. Ty nejznámější jsme se dokonce naučili poznávat a pojmenovávat.
Po moderované části děti zhlédly pohádku o Červené Karkulce a babiččiným dalekohledu. V tradičně netradiční pohádce Karkulka nejen že poznávala a obdivovala současný, ale už i dávno zapomenutý život na Zemi, ale především byla očarována proměnlivou přírodou a kouzelnou hvězdnou oblohou.Po zajímavém programu ve vesmírném sále jsme si ještě v prostorách planetária společně prohlédli zajímavé interaktivní exponáty. Z výletu se děti vracely plni zážitků a dojmů. Pevně věříme, že je tento výlet obohatil o nové poznatky, protože nikdy nevíme, kdy se z malých pozorovatelů stanou velcí astronomové.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Návštěva záchranářů v MŠ
V pondělí 28.1. 2019 za námi přišli záchranáři, aby nám ukázali, co dělat v případě, kdyby se našemu kamarádovi něco stalo. Malí zámostníčci už ví, jaké mají vytočit čísla na policii, hasiče, sanitku i univerzální číslo na všechny záchranné složky. Také ví, že když se něco stane kamarádovi, mají jako první zavolat dospělého, který jim poradí, co dělat dál. Ve skupinkách si vyzkoušely masáž srdce, když někdo přestane dýchat nebo také jak obvázat kamarádovi ruku nebo hlavu. Teď už si určitě budou vědět rady, jak druhému v nouzi pomoci.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Dolní oblast Vítkovic
V pátek 25. ledna 2019 malí Zámostníčci navštívili Svět techniky v Ostravě – Vítkovicích. Zatímco si děti ze třídy Motýlků vyzkoušely různé experimenty s barvičkami ve vzdělávacím programu „Svět plný barev“, Koťátka si hrála s Geometráčkem, pro kterého sestavila domeček z geometrických tvarů. A nejmladší Žabičky? Ty si užily dopoledne plné her a zábavy v Dětském světě. Všichni prožili báječné páteční dopoledne a s úsměvem se vraceli zpátky do školky.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Cvičíme s trenérem
V pátek 25. ledna děti ze třídy Včeliček navštívily sportovní halu FBC, kde si pod dohledem zkušených trenérů vyzkoušely florbalový trénink. Malí sportovci se nejprve formou her pořádně rozběhaly a rozehřály, poté se protáhly na poctivé rozcvičce a nakonec přišila na řadu hlavní část sportovního programu – florbalový zápas. Děti se do všech aktivit s radostí zapojovaly a bylo vidět, že je sportování baví a pohyb jim není cizí.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Karneval s Hopsalínem
V pátek 18.1. 2019 se MŠ Zámostní proměnila v karnevalový rej plný masek. Mezi děti zavítal Hopsalín se svým podmořským světem a pohádkovým příběhem, aby spolu s dětmi oslavil jejich maškarní bál. Z celé mateřské školy čišila radostná atmosféra plná hudby, tance a jiskřiček v dětských očích. Děti si s Hopsalínem zaplavaly v moři i s velkou rybkou Nemo, sbíraly mušličky, nosily medúzy tak, aby jim nespadly a nepopálily se o ně a zatančily si tanec jako tučňáci. Na závěr všech radovánek byli malí zámostníčci odměněni balónkem, přímo od Hopsalína.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Usměvavé lyžování 14. – 18. 1. 2019
Tak jako každý rok i letos se naše děti zúčastnily lyžařského kurzu s názvem „Usměvavé lyžování“ ve Ski areálu v Palkovicích. Hned první den byly děti rozděleny do několika družstev a to podle jejich dosavadní dovednosti. Ti nejzkušenější lyžaři byli zařazeni do družstva lvíčat (A). Děti, které měly již nějaké lyžařské zkušenosti za sebou, byly zařazeny do družstva tygrů (B). No a ti, kterým patří největší obdiv, protože se odhodlaně postavili na lyže úplně poprvé, byli zařazeni do družstva ježků a tučňáků (C). Nutno podotknout, že tygři už druhý den ve svých dovednostech dohnali lvy a tak po zbytek kurzu již obě družstva kočkovitých šelem trénovala na sjezdovce spolu. Každý den, před samotným lyžováním proběhla pod svahem poctivá rozcvička, a pak už následoval opravdový trénink lyžařských dovedností. Děti se učily na lyžích chodit, padat, zvedat, trénovaly plužení a jízdu na lanovce. Všechny děti se po celou dobu lyžování moc snažily a bylo vidět, že je lyžování opravdu baví. V polovině každé lekce si jen na malou chvíli odpočinuly a vychutnávaly teplý čaj a vydatnou svačinu. Předposlední den lyžařského výcviku byl věnován lyžařským závodům, kde samozřejmě nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ne třeba zdůrazňovat, že vítězi byly všechny děti za jejich každodenní odhodlání, neskutečnou energii a neuvěřitelný pokrok v lyžařských dovednostech. Poslední den čekalo malé lyžaře pod sjezdovkou velké publikum – přijeli se na ně totiž podívat jejich rodiče. Děti tak konečně měly možnost ukázat své pokroky i těm nejbližším. Po ukázce proběhlo slavnostní zakončení lyžařského výcviku a vyhlášení vítězů ze závodů z předešlého dne.
Velké poděkování patří všem instruktorům Usměvavého lyžování, pod vedením paní Hanky Volkové, kteří dětem trpělivě a s úsměvem zprostředkovali krásné lyžařské zážitky. Již teď se těšíme na další spolupráci.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Hala FBC “Cvičíme s trenérem”
Třída Koťátek vyměnila v pátek 11. ledna svou hernu ve školce za opravdovou sportovní halu. Děti se totiž vydaly spolu s paní učitelkami strávit páteční dopoledne sportováním pod vedením trenérů. Nejdříve se pořádně v hale proběhly a rozcvičily. Čekal na ně slalom mezi tyčemi a obručemi, běh přes tréninkový žebřík, válení sudů na žíněnce a prolézání. Po chvilce přestávky na pití si změřily děti své sportovní dovednosti utkáním mezi družstvem kluků a holek, jehož cílem bylo co nejrychlejší přenesení met a jejich umístění na tyče. Hlavní část dopoledne pak patřila společné hře v nohejbalu. Děti si sportování opravdu užily, o čemž svědčilo nadšení, s jakým se do všech sportovních her a utkání zapojily. Ze sportovní haly se děti vracely unavené, ale šťastné z radosti z pohybu.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Galerie umění
Ve pátek 4.1.2019 deti ze třídy Ktátek  navštívili Galerii výtvarného umění v Ostravě, kde se zúčastnili edukačního programu určeného pro mateřské školy s názvem „Pojďme na procházku!“. Děti se nejprve přesunuly v čase o sto let zpátky, do doby vzniku Československé republiky, a pak se putováním po zvířecích stopách pustily do objevování a seznamování se s vystavovanými uměleckými díly. Musely být opravdu ve střehu a pozorně se dívat kolem sebe, neboť taková malá zvířátka se ve velkém obraze snadno schovají. Nakonec se samy daly do výtvarného umění, když si vyzkoušely kresbu olejovými pastely. Odměnou jim byla ukázka auta značky Tatra. Děkujeme Domu umění za ukázku, že i návštěva galerie může probíhat zajímavou a zábavnou formou.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

 

PROSINEC 2018/2019

5.12.2018 – Divadlo Ententýky  “Mikulášská nadílka” v 9:30 hod.
5.12.2018 – Dopoledne s čertem a Mikulášem v MŠ v 10:00 hod.
6.12.2018 – Výlet do Rožnova “Vánoční dědina” (Včelky + Motýlci). Sraz v MŠ  do 8:30 hod, návrat po 16:00 hod.
10.12.2018 – Janáčková konzervatoř (Včelky)
12.12.2018 – Celorepublikový projekt “Ježíšková vnoučata” – tvoření vánočních přániček (Včelky)
12.12.2018 – Vánoční tvoření s rodiči v MŠ od 15:00 hod.
17.12.2018 – Vánoční besídka “Motýlci” v 15:30 hod.
18.12.2018 – Vánoční besídka “Žabičky” v 15:30 hod.
19.12.2018 – Vánoční besídka “Koťátka” v 15:30 hod.
20.12.2018 – Vánoční besídka “Včelky” v 15.30 hod.

Besídkování u „Zámostníčků“
Poslední „školkový“ týden v prosinci se nesl v Mateřské škole Zámostní v duchu vánočních besídek. Už v pondělí 18. 12. zahájily besídkový týden děti ze třídy „Motýlků“. Děti statečně nastoupily před publikum v doprovodu paní učitelky a asistentky jako malí čertíci. Rázem se ze třídy stalo malé peklíčko plné hodných čertíků, kteří rodičům zazpívali veselé písničky, zatančily svoje čertí tanečky se zvířátky a zarecitovaly básničky, které se ve školce už naučili. A že jich bylo! Na konci besídky se z malých čertíků a zvířátek vyklubaly opět děti, které obdarovaly své rodiče vlastnoručně vyrobenými vánočními přáníčky.
Po čertích „Motýlcích“ zahájily svou besídku nejmenší děti ze třídy „Žabiček“. Milé rodiče přivítala paní ředitelka. A pak už děti převlečené za malé žabičky rodičům představily celé pásmo různých veselých básniček a písniček na téma „ Jak se máme ve školce“. Na to děti navázaly pohádkovým příběhem se zvířátky pod názvem „Domečku, domečku“. Závěr besídky dětí ze Žabiček patřil Vánocům a předáním originálních vánočních přáníček s fotkami dětí.
Ve středu 19. 12. 2018 „besídkovaly“ děti ze třídy „Koťátek“. Děti si připravily besídku s pohádkovým příběhem O Červené Karkulce. Příběh byl tak trochu netradiční – vystupovali v něm nejen Karkulka s vlkem nebo babička s dědečkem, ale také několik dovádivých zvířátek, jako byli například liška a vrána. Pohádku doplnilo také vystoupení malých sněhuláčků, kteří pro rodiče zatančili svůj taneček. Nakonec děti rodičům zazpívaly vánoční písničku a s rodiči se rozloučily předáním vlastnoručně vyrobeného vánočního přáníčka. Vánoční besídky na Zámostní završily nejstarší děti ve čtvrtek 20. 12. 2018 – děti ze třídy „Včeliček“. Besídku zahájily v anglickém jazyce, který se ve školce učí. Anglicky zazpívaly písničku Snowflake, snowflake, kterou doprovázely pohybem a zarecitovaly několik anglických básniček. Najednou se ve třídě objevilo plno „snowmanů“ i „ snowflaků“. Po anglickém pásmu následovalo české představení na téma původu Vánoc. Děti oblečené v krásných kostýmech rodičům zahrály příběh o narození malého Ježíška v chlévě doplněný o zpěv tradičních koled. Nechyběli samozřejmě andělé, pastýři a tři králové. Závěr besídky patřil společnému zpěvu vánoční koledy s rodiči dětí a předání přáníček rodičům.
Všechny děti se pod vedením paní učitelek na své besídky dlouho pilně připravovaly. Jejich práce sklidila velký úspěch – všechny maminky, tatínkové, sourozenci, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové…je na konci všech besídek odměnili bouřlivým potleskem a s úsměvem odcházeli spokojeně domů.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Vánoční tvoření s rodiči
Ve středu 12. 12. 2018 v odpoledních hodinách probíhaly v prostorách naší školky Vánoční dílničky, na kterých si děti se svými rodinnými příslušníky měly možnost vytvořit výrobky s vánoční tématikou – například roztomilou ovečku a andílka, kapří stojánek na ubrousky, třpytivou vánoční baňku, sněhovou vílu nebo svíčku z voskových plátků. Při odchodu na děti čekalo překvapení v podobě velké krabice plné drobných dárečků. Děkujeme rodičům, že i v tomto uspěchaném předvánočním shonu si našli čas a strávili s námi příjemnou chvíli.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Ježíškova vnoučata
Rádi bychom Vás informovali, že i děti ze třídy Včeliček se zapojily do celorepublikového projektu „Ježíškova vnoučata“. Přidali jsme se do výzvy, která prosila o zaslání dětmi vytvořených vánočních přáníček, které posléze poputují babičkám a dědečkům z domovů pro seniory. Doufáme, že i naše výtvory udělají někomu radost a zpříjemní vánoční svátky. Jsme rádi, že můžeme být součástí něčeho velkého. Jsme rádi, že jsme Ježíškova vnoučata.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Návštěva Janáčkové konzervatoře
V pondělí 10. 12. se třída Včelek zúčastnila ukázkové hodiny na Janáčkově konzervatoři. Během lekce, která byla zaměřena na dramatizaci a tanec (především balet), si děti zaskotačily a přitom se hravou formou naučily reagovat na změnu hudby, pantomimicky se projevovat a „baletit“. Odměnou za spolupráci jim pak byla ukázka baletního představení od našich „lektorek“. Děkujeme JKO, paní Miroslavě Mechelové a studentkám JKO, které se nám po celou dobu pečlivě věnovaly a připravily pro nás zajímavé ukázky z uměleckého světa.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Výlet do Rožnova „Vánoční dědina“
Ve čtvrtek 6. 12. jsme se s dětmi vydali na výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nasát trochu té vánoční atmosféry. Děti při procházce Valašskou dědinou mohly obdivovat hospodářské usedlosti, salašnické stavby, kovárnu a jiné chalupy z dob již dávno minulých. V každém obydlí bylo k vidění mnoho pozoruhodných věcí a pokaždé se děti něco zajímavého dozvěděly – ať už to bylo něco k předváděnému řemeslu nebo k ukázce příprav Vánoc a vánočních zvyklostí. Při toulkách Valašskou dědinou děti potkaly čerty i se sv. Mikulášem, kterému odvážně zazpívaly koledu a tím si vysloužily odměnu. Měli jsme štěstí a kromě již známého Mikuláše jsme potkali i méně známou sv. Lucii, která nás husím brkem ochránila od všeho zlého. Děti si prohlídku muzea velmi užily, a to především díky oživlé expozici, poutavému výkladu a ukázkám valašských tradic.

Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěvku statutárního města Ostravy, projektu “Společně si budeme hrát, u toho svět poznávat”.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Dopoledne s čertem a Mikulášem
Tak jako každý rok, ani letos nezapomněl Mikuláš se svými pomocníky zavítat do naší školky, aby zkontroloval, zda jsou děti i nadále hodné, tak jak mu to přislíbily předchozí rok. Nervozita dětí by se už od rána dala krájet a i ty nejhodnější si vzpomněly, že přece jen nejedou možná zazlobily, a jen tiše doufaly, že to nebude mít Mikuláš poznačené v knize hříchů. Mikuláš se svoji družinou, ve které nechyběl laskavý anděl a výjimečně hodný čert, postupně obešel všechny třídy, v každé si vyslechl od dětí básničku nebo písničku a za odměnu jim rozdal mikulášské balíčky s nadílkou.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Divadlo Ententýky “Mikulášská nadílka”
Ve středu 5. 12. děti ve školce překvapila nečekaná návštěva. Zavítalo k nám divadlo Ententýky a s ním i veverka Terka a myška Klárka. Ale co to? Veverka Terka přestala být veverkou a stala se z ní čertice. Aby toho nebylo málo, zvířecí kamarádky dostaly těžký úkol – zachránit Mikuláše, který už nechtěl být Mikulášem, protože trpěl velkým Mikulášským smutněním. Trápilo jej, že lidé jsou k sobě lhostejní, nejsou hodní, někteří dokonce lžou a co je nejhorší, pár lidí si jej dokonce plete s Ježíškem! Pro radu, jak pomoct Mikuláši, se odvážné kamarádky vydaly za dědem Vševědem, který jim sdělil, že s Mikulášem si dokáži poradit samy. A Terce prozradil, že znovu se stane veverkou, pokud bude konat dobré skutky. No jó, ale jak může někdo, kdo vypadá jako čert, pomáhat lidem, kteří před ním utečou, sotva jej uvidí? Dobré skutky nakonec místo veverky vykonávala myška, ze které se tím postupně stával anděl. Takže nakonec místo myšky a veverky stála před dětmi čertice s andělem. A jak to dopadlo s Mikulášem? Poté, co viděl, že i když je z myšky anděl a z veverky čert, tak to nenarušilo jejich velké kamarádství a tak se rozhodl, že bude ve svém poslání Mikuláše pokračovat… Po poutavém a veselém představení se děti rozešly do tříd, kde na ně už čekal „zachráněný“ Mikuláš s nadílkou.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

 

LISTOPAD 2018/2019

2.11.2018 – Sportujeme s trenérem v hale FBC Muglinov. Sraz v MŠ do 8:30 hod. (Koťátka)
6.11.2018 – “Vánoční fotografování dětí” od 8:00 hod.
7.11.2018 – Výukový program v Domě umění Elektra. Sraz v MŠ do 8:30 hod. (Včelky)
8.11. 2018 – Divadlo v MŠ “Stašfuňák a Funilka” v 9:30 hod.
14.11.2018 – Hopsalín v MŠ” s hudebně zábavným programem “Etiketa pro nejmenší” v 9:00 hod.
15.11.2018 – “Beseda s policií ČR” v MŠ v 9:30 hod.
16.11.2018 – Návštěva Janáčkové konzervatoře (Koťátka). Sraz do 8:30 hod.
20.11.2018 – “Výlet s dráčkem Mráčkem” do Beskyd. Sraz v MŠ do 8:30 hod., návrat do 15:00 hod. (Koťátka, Včelky)

Výlet s dráčkem Mráčkem“
Už jste někdy viděli draky? A slyšeli jste něco o Sněžných dracích? Právě takové jsme se vydali hledat v úterý 20. 11. 2018 se třídou Včeliček a Koťátek do Beskyd. Po příjezdu do Malenovic se nečekaně ochladilo a začala padat mlha, z čehož jsme usoudili, že draci nechtějí být vypátrání a seslali na nás nejspíš nějakou dračí kletbu. To nás v pátrání po nich však neodradilo a odhodlaně jsme se pustili do hledání v místních lesích. Náhoda tomu chtěla, když jsme se dověděli, že se v tamních horách pohybuje zatoulaný medvěd, a tak jsme začali pátrat i po něm. Bohužel (nebo bohudík ?), ani jedna expedice nedopadla úspěšně a ani jeden z hledaných tvorů nebyl nalezen. Pobyt v přírodě jsme si i přesto užili, obzvláště když jsme překonávali lesní překážky. V poledne jsme se opět vrátili k hotelu Petr Bezruč, kde na nás čekal teplý oběd. Nečekaným, ale pro děti velmi radostným překvapením bylo, když po obědě začalo venku sněžit. Dokonce i v tomto počasí se našlo pár malých odvážlivců, kteří vyzkoušeli pouštět své papírové draky mezi poletujícími vločkami sněhu. Z výletu jsme se vraceli příjemně unaveni a plni zážitků.

Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěvku statutárního města Ostravy, projektu “Společně si budeme hrát, u toho svět poznávat”.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Janáčková konzervatoř
V pátek 16. listopadu se děti ze třídy Koťátek vydaly na návštěvu Janáčkovy konzervatoře. Zde na ně čekal již pan učitel Čuba, který je zavedl do třídy studentů herectví. Děti se ve třídě usadily, aby zhlédly zajímavý program, který si pro ně budoucí adepti herectví připravili. Se zatajeným dechem děti sledovaly různé scénky, které zachycovaly běžné i méně běžné situace z našeho každodenního života. Bylo to např. zdobení vánočního stromečku, oslovování kolemjdoucích s různými otázkami, cestování tramvají, návštěva divadla, zranění na ulici nebo požár v bytě. Na konci každé divadelní scénky se průvodce programem ptal dětí na jejich názor, zda je chování herců během scénky správné či nesprávné. Ve většině případů děti odhadly situaci správně. V druhé části programu si děti vyměnily s herci role. Samy si vyzkoušely, jaké to je poslouchat pokyny režiséra a hrát v roli např. medvěda. Všem dětem se tato netradiční akce velmi líbila a již se těší na další.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Beseda s Policií ČR
Ve čtvrtek 15.11. 2018 v naší školce proběhla beseda s Policií ČR. Paní policistka děti seznámila s práci bezpečnostní složky, vysvětlila dětem, kde všude policie pomáhá a zasahuje, jakými dopravními prostředky disponuje a že kromě lidí u policie pracuje i několik zvířecích kamarádů – především koně a psi. Nezapomněla připomenout také důležitá telefonní čísla. Děti dokonce měly možnost zkušebně si zavolat rychlou pomoc a vyzkoušet, jak takový hovor vypadá. Seznámily se rovněž se základními dopravními značkami a připomněly si bezpečnostní prvky na jízdním kole. V neposlední řadě byly děti poučeny, jak by se měly chovat v případě kontaktu s cizí osobou. Odměnou, za ukázněné chování při přednášce, byla možnost vyzkoušet si nasadit opravdová policejní pouta.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Hopsalín – Etiketa pro nejmenší
Ve středu 14. listopadu k nám do školky zavítal náš oblíbený Hopsalín s novým programem Etiketa pro nejmenší. Děti se s Hopsalínem seznámily s pravidly slušného chování formou různých her a soutěží. Učily se správně zdravit a podávat ruku. Společně se také vydaly na návštěvu, kde si vyzkoušely správné a nesprávné chování na návštěvě. Ale předtím je Hopsalín zasvětil do tajů vhodného oblékání. Na závěr byli nejlepší tanečníci programu odměněni balónkem, který pro ně Hopsalín vyrobil.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Strašfuňák a Funilka
Ve čtvrtek 8. 11. do naší školky zavítalo divadélko s představením, ve kterém bystrá Funilka popletenému Strašfuňákovi vysvětlila, jak se příroda chová na podzim a jak se zvířátka připravují na zimu. Děti se tak společně se skřítkem Strašfuňákem dozvěděly, jak se mají správně chovat v lese. Funilka nám ukázala základní druhy stromů, hub a lesních plodů a naučila nás rozeznávat stopy zvířat. Děti se během vtipného a poutavého představení hodně naučily, také se nasmály, společně si zazpívaly a nakonec Strašfuňákovi a Funilce pomohly vyřešit i mašličkovou záhadu.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Galerie umění
Ve středu 7. 11. předškoláci navštívili Galerii výtvarného umění v Ostravě, kde se zúčastnili edukačního programu určeného pro mateřské školy s názvem „Pojďme na procházku!“. Děti se nejprve přesunuly v čase o sto let zpátky, do doby vzniku Československé republiky, a pak se putováním po zvířecích stopách pustily do objevování a seznamování se s vystavovanými uměleckými díly. Musely být opravdu ve střehu a pozorně se dívat kolem sebe, neboť taková malá zvířátka se ve velkém obraze snadno schovají. Nakonec se samy daly do výtvarného umění, když si vyzkoušely kresbu olejovými pastely. Odměnou jim byla ukázka auta značky Tatra. Děkujeme Domu umění za ukázku, že i návštěva galerie může probíhat zajímavou a zábavnou formou.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

 

ŘÍJEN 2018/2019

Návštěva výstavy “Ovoce a zelenina” (Včelky, Koťátka)
15.10.2018 – Výlet na Ostravici “Krásy lesa” (Včelky)
17.10.2018 – Výlet: obora Hukvaldy (Koťátka, Žabky)
24.10.2018 – Canisterapie “Poznej svého psa” + jízda na psím spřežení
31.10.2018 – Podzimní dílničky s rodiči

Podzimní tvoření
Ve středu 31.10. 2018 proběhly v odpoledních hodinách v MŠ Zámostní „Podzimní dílničky“. Celou školku zaplnili rodiče, či prarodiče se svými ratolestmi a ve třídách si tvořili krásné výrobky s podzimním námětem. Nechyběla výroba papírové dýně, ježka, větrníku, „zápich Podzimníčka“ a zpřírodněná napodobenina šneka. Děti odcházely z MŠ s úsměvem a plnou náručí krásných prací.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Canisterapie v MŠ
Ve středu 24. října k nám do školky zavítali dva pejsci s paní majitelkou, která se věnuje canisterapii. Nejprve navštívili děti ze třídy Koťátek a Motýlků, a potom i třídu Žabiček a Včelek. Paní canisterapeutka děti seznámila se svými dvěma pejsky – kolií a malým kníračem. Společně si s dětmi povídali o pejscích a o tom, jak se k pejskům chovat. Všechny si postupně zkusily zaujmout správnou polohu v situaci, kdy je pejsek ohrožuje. V další části programu si děti mohly pejsky také pohladit, pomazlit se s nimi nebo jim dát pamlsek. Na závěr si děti vyzkoušely polohování s pejskem, které si s nadšením užily. Setkání s pejsky a paní canisterapeutkou děti příjemně naladilo a přineslo jim také spoustu nových zajímavých informací.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Výlet za krásami lesa
V pondělí 15. října 2018 třída Včeliček z MŠ Zámostní jela na výlet na Ostravici poznávat krásy lesa. Děti z předškolní třídy se zúčastnily zajímavé besedy s myslivcem, který děti seznámil s lesem a životem lesní zvěře. Poté děti navštívily Ráj dřevěných soch, kde obdivovaly řezbářský um. V zahradě s protékajícím potůčkem bylo k vidění několik desítek dřevěných soch z živočišné i pohádkové říše, které se dětem moc líbily. Po obědě předškoláci využili slunečného počasí a užili si podzimních radovánek na místní louce, kde si vyhráli s padaným listím a jinými přírodninami. Do školky se všichni vraceli příjemně unaveni a s dobrým pocitem pěkně stráveného podzimního dne.

Akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěvku statutárního města Ostravy, projektu “Společně si budeme hrát, u toho svět poznávat”.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

Výlet za zvířátky
Dne 17. 10.2018 vyrazili malí Zámostníčci za lesními zvířátky do Obory Hukvaldy.
Ihned po našem příjezdu se nás ujali dva milí lesníci z Lesní správy Ostravice a společně jsme se vydali hledat lesní zvěř. Našli jsme kožešiny lišky, jezevce, kuny, zajíce, také vypreparovanou koroptev a z poutavého vyprávění lesníků se o nich dozvěděli mnoho zajímavého. Dokonce si děti prázdnými patronami mohly vyzkoušet lov na lišku. Následně jsme si mohli osahat paroží jelena, srnce, kamzíka i muflona a pozornost dětí upoutaly obrovské zuby divočáka. Na závěr se Zámostníčci pokoušely přes dalekohled vyhledat v Oboře volně pobíhající jeleny a srnky.

Tato akce byla spolufinancována z účelového neinvestičního příspěvku statutárního města Ostravy, projektu “Společně si budeme hrát, u toho svět poznávat”.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)

 

ZÁŘÍ 2018/2019

11.9.2018 – Hopsalín v MŠ v 9:00 hod.
12.9.2018 – Třídní schůzky v 15.30 hod. – Motýlci, Koťátka
13.9.2018 – Třídní schůzky v 15:30 hod.  – Žabičky, Včelky

Hopsalín na návštěvě
V úterý 11.9.2018 zavítal do MŠ Zámostní dětmi velmi oblíbený Hopsalín, který sebou přivezl „Pohlednici z prázdnin“. Celou mateřskou školou se rozezněla veselá hudba a dětský smích, do tanečků se s radostí zapojily i učitelky jednotlivých tříd. Krom tančení a soutěží se děti dozvěděly mnoho nového o zvířátkách, vyzkoušely si prolézání obrovitánskou pavučinou a závěr zábavného dopoledne patřil rozloučení se s „Tryskomyší“,kterou Hopsalín obdaroval všechny malé Zámostníčky.
( fotografie z akce viz Fotodokumentace)