Naše akce 2019/2020

ČERVEN 2020

2.6.2020 – Společné fotografování dětí na závěr školního roku
5.6.2020 – Projektový den v MŠ “Malý čtenář” (Koťátka)
9.6.2020 – Svět techniky “Doktorská školička” (Včelky), sraz v MŠ do 8:00 hod.
10.3.2020 – Svět techniky “Putování za medem” (Koťátka),sraz v MŠ do 8:15 hod.
12.6.2020 – Sportujeme v hale FBC (Včelky, Žabičky, Motýlci), sraz v MŠ do 8:00 hod.
17.6.2020 – “Slavnostní rozloučení s předškoláky” v 15:00hod.,
v 15:45 hod. divadelní představení “O pirátu Vrtinosovi” na zahradě MŠ pro všechny děti a
rodiče na závěr školního roku.
23.6.2020 – “Dopravní hry” na zahradě MŠ v 10:00hod.
25.6.2020 – “Vzdělávací výlet s rodiči” Malenovice (Kotátka)

Vzdělávací výlet s rodiči
Poslední týden v červnu (25. 6.) se děti vydaly na vzdělávací výlet s rodiči do krásných vesniček pod Beskydami. První zastavení celodenního výletu bylo na farmě U Herotů v Pržně, kde nás sympatický pan farmář seznámil s historií rodinné farmy a ukázal nám, jak se dojí kravičky. Představil nám nejnovější typ traktorů a nechal nás dojímat se nad právě narozenými telátky. Poté, co jsme dosyta nasáli (nebo spíše načuchli 🙂 ) statkářskou atmosférou, jsme pokračovali ve výletu směrem do malebných Malenovic do Centra volného času U Rosničky, kde už na nás čekal oběd. Po vynikajícím obědě byl pro děti přichystán venkovní tvořivý program pod vedením paní Lucie Dužíkové, lektorky CVČ U Rosničky. Po kreativní chvilce si děti mohly dosyta vyhrát a vyběhat na místním dětském hřišti. Zpátky do školky jsme se všichni vraceli pěkně unavení s dobrým pocitem pěkně stráveného slunečného dne. Tento výlet byl realizován ve spolupráci se spolkem rodičů Zámostníček v rámci jeho projektu „Ať je léto nebo zima, s rodinou je vždycky prima.“, který je podpořen finančním příspěvkem z dotace Statutárního města Ostravy.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Dopravní hry
V úterý 23. června, proběhly na zahradě MŠ Zámostní dětmi velmi oblíbené dopravní hry. Děti v týmech plnily sportovní, dopravní i znalostní disciplíny, za jejichž splnění si právem vysloužily malou odměnu a upomínkovou kartičku o absolvování dopravní školičky.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Slavnostní pasování předškoláků
Ve středu 17. června proběhlo na zahradně Mateřské školy Zámostní tradiční rozloučení s předškoláky. Slavnostně bylo na školáka pasováno celkem 27 Zámostníčků ze třídy Koťátek i Motýlků. Děti během pásma písniček a básniček v českém i anglickém jazyce rodičům předvedly ukázky toho, co všechno se zvládly naučit. Na závěr programu, na znamení odchodu z mateřské školky, byly dětmi slavnostně vypuštěny barevné balónky. Tímto ještě jednou všem předškolákům velice gratulujeme a přejeme jim nejen na základní škole, ale i v životě, mnoho úspěchů. Bylo nám radostí společně poznávat svět a učit se novým věcem a jsme rádi, že jsme na tento krátký, ale důležitý okamžik, moli být součástí jejich života.
Po slavnostním pasování bylo pro všechny děti ze Zámostní školky připravené divadelní představení. Dětmi oblíbená dvojice kamarádek Myška Klárka a Veverka Terka přijela s novou pohádkou „O pirátovi Vrtinosovi“.
Pomyslnou třešničkou na dortu, za krásně užitým odpolednem, byla pro děti sladká odměna ve formě palačinky.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Hračky, které potěší
Úsměvy na tvářích a radostné dovádění dětí nejen ve třídě Žabiček způsobila čtvrteční návštěva pedagogů volného času z Věznice Heřmanice. Pan Adlof spolu s panem Štrbou, kteří u nás působí také jako lektoři polytechnické výchovy. Do mateřské školy totiž přinesli plné krabice krásně zdobených dřevěných pomůcek a hraček. Tyto hračky byly vyrobeny pod jejich vedením odsouzenými, kteří v rámci pracovní činnosti pracují ve stolárně. Děti tak získaly pro své hry ve školce a na školní zahradě originální polytechnické hračky, které estetikou a funkčností předčí ty, které jsou běžně k dostání na trhu, a navíc z ekologického materiálu – dřeva. Mezi nimi byl např. velký bagr na písek, vláček s lokomotivou, nákladní auto nebo panáčci či zvířátka.

Velmi si vážíme tohoto daru a úžasné spolupráce s vedením věznice. Rovněž touto cestou děkujeme oběma pedagogům, kteří se tak podílejí na úspěšné realizaci polytechnického vzdělávání v naší mateřské škole.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Ukončení projektu Šablony II

V červnu v MŠ Zámostní nekončí jen školní rok 2019/2020, ale i dvouroční zapojení mateřské školy do projektu Šablony II – Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní, reg. číslo CZ 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009096. Díky zapojení mateřské školy do šablon mohlo být zrealizováno a podpořeno celkem 24 projektových dnů v MŠ, 16 projektových dnů mimo MŠ a 6 komunitních setkání. Mezi nejúspěšnější a dětmi velmi oblíbený projektový den mimo MŠ patří „Vánoce na zámku“, který proběhl v prostorách Vsetínského zámku. Zde si děti prohlédly vánočně vyzdobené zámecké komnaty a zúčastnili se interaktivního programu na téma vánočních tradic a zvyků našich předků v předvánočním a vánočním čase. Ve školce zase vzdělávání obohatily projektové dny „Malý čtenář“, nebo „Malý záchranář“, kde si děti prožitkovým učením vyzkoušely pod dohledem odborníků z oboru práci ilustrátora nebo záchranáře.

Uskutečnilo se i několik komunitních setkání, kterými například byly „Vítání jara“ nebo „Vánoční dílny“, kde docházelo k setkávání a navazování přátelských vztahů mezi rodiči a k setkávání a spolupráci rodičů a dětí s mateřskou školou.

Díky šablonám mateřská škola získala i personální podporu ve formě školní asistentky, která je nepostradatelnou součástí a pomocnicí celého pedagogického sboru.

Celé zapojení do šablon hodnotíme jako velmi obohacující a podporující a rádi se zapojíme do navazujícího projektu Šablony III.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Sportovní dopoledne v hale FBC

V pátek 12. 6. 2020 jsme společně s Motýlky, Včelkami a Žabkami opět navštívili sportovní halu FBC v Ostravě, kde si pro nás paní trenérky připravily vyčerpávající program. Na zahřátí si děti zahrály hry s míčky, vybíjenou a různé druhy honiček a poté zdolávaly překážkovou dráhu, kde si trénovaly svou rychlost a obratnost. Čekaly je různé překážky, slalomy, válení sudů apod. Na závěr se děti ještě vyběhaly při hře na Ovečky a vlka a do školky se vracely všechny příjemně unavení a natěšení na oběd.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Návštěva Světa techniky “Putování za medem”
Ve středu 10. 6. byly děti ze třídy Koťátek pozvány do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, kde se zúčastnily vzdělávacího programu s názvem „Putování za medem“. Během interaktivního a zážitkového učení získaly povědomí o životě včel a ochraně životního prostředí. Výukový program byl opravdu zajímavý a díky pestré škále činností a aktivit se nikdo nenudil. Děti poctivě plnily „včelí“ úkoly – třídily, přiřazovaly, rozpoznávaly a nakonec prostřednictvím robotické včelky se seznámily i se základy programování.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Svět techniky „Doktorská školička“
V úterý 9.6. se třída Včeliček zúčastnila v DOV programu „Doktorská školička“. Děti se seznámily s Rudolfem, prohlédly si a ohmataly jeho jednotlivé orgány a pojmenovaly je.
Prohlédly si i kostru Adolfa a dozvěděly se názvy jednotlivých kostí. Děti potom ve dvojicích plnily různé úkoly, např. sestavovaly  na koberci kostru z jednotlivých rentgenových snímků časti těla, přiřazovaly vůně k obrázkům ovoce, sestavovaly části těla, hledaly dvojice koster se stejným zvukem. a pod. Na závěr jsme sešli do 1.patra, kde byly umístěny různé panely s tlačítky. např. „Haló kdo je tam?“. Děti se srozumitelnou formou seznámily a viděly, jak je mimino uloženo v bříšku maminky nebo „Zestárni během chvilky“ – simulace, jak obličej bude vypadat ve stáří. Program „Doktorská školička“ děti bavil. Přinesl jim hravou formou zajímavé informace o lidském těle.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Projektový den v MŠ “malý čtenář”
V pátek 5. června se děti ze třídy Koťátek zúčastnily projektového dne s názvem „Malý čtenář“. Děti si během dne prohlížely knížky, povídaly si o svých oblíbených pohádkách, příbězích a knižních hrdinech. Seznámily se s různými druhy knih, připomněly si, jak se správně ke knihám chovat, a vysvětlily si pojmy jako je spisovatel a ilustrátor. Společně si vytvořily obrázkové leporelo a vlastníma rukama vyrobily recyklovaný papír.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

BŘEZEN 2020

5.3.2020 – Beseda v MŠ  “Dejme dětem rodinu” (Včelky, Koťátka) v 9:00hod.
9.3.2020 – Návštěva Knihovny Hladnov “Maminko, kup mi zvířátko (Včelky) v 10:30 hod.
10.3.2020 – “Jarní fotografování” od 7:30 hod.
10.3.2020 – “Kouzelnice Radana” v MŠ “Pirátská show” v 10:00 hod.
11.3.2020 – “Polytechnika” v MŠ (Včelky) v 10:00 hod.

Kouzelnice Radana
V úterý 10. 3. 2020 nás navštívila kouzelnice Radana, se kterou jsme se ocitli na pirátské lodi a která nám předvedla magickou Pirátskou show, kde jsme mohli vidět několik povedených kouzel, při nichž se z úst dětí ozývalo jen obdivné „oooch“. Jelikož celý program byl pirátského rázu, zahrála nám kouzelnice Radana kouzelnou pirátskou pohádku a také si děti zasoutěžily v přenášení lahve pirátské limonády kolem překážky. Nakonec vypukla pirátská diskotéka, kde si naši malí piráti pořádně zadováděli a nejvíce si užili tanec s nafukovacími balónky.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Beseda o náhradní rodinné péči
Ve čtvrtek 5.3.2020 se děti ze Zámostní školky zúčastnily besedy o náhradní rodinné péči s názvem „Dejme dětem rodinu“. Děti si povídaly s paní Mgr. Zdeňkou Kučnou ze spolku „Spolu pro rodinu“ o důležitosti významu rodiny pro každé dítě. Paní lektorka se snažila dětem vysvětlit a pochopit význam náhradního rodičovství. Přiblížila dětem situaci, kdy ne každé dítě má to štěstí vyrůstat se svými biologickými rodiči a tak je vychováváno například pěstouny. Děti si tak během besedy připomněly význam rodiny, vzájemné sounáležitosti a respekt k odlišnostem.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

ÚNOR 2020

3.2.2020 – Karneval s Hopsalínem v MŠ v 9:30 hod.
5.2., 12.2., 19.2., 26.2. 2020 – Solná jeskyně (Motýlci) od 9:45 -10:30 hod. (Koťátka) od 10:45 – 11:30 hod.
6.2.,13.2., 20.2., 27.2.2020 – Solná jeskyně (Včelky) od 10:45 – 11:30 hod.
7.2.2020 – DKMO “Tajný život mazlíčků 2” (Včelky, Koťátka) v 10:00 hod.
17.2. – 22.2.2020 – “Usměvavé lyžování”
21.2.2020 – Planetárium v MŠ od 8:30 hod – 11:30 hod.
26.2.2020 – Divadlo loutek “Kocour  Modroočko” (Žabičky, Včelky) sraz v MŠ do 7:30 hod.
28.2.2020 – Knižní festival Ostrava (Koťátka)

Knižní festival
V pátek 28. února byly děti z předškolní třídy Koťátek pozvané na Knižní festival Ostrava, který probíhal na výstavišti Černá louka. Děti na vybraných stáncích mohly vidět nejen své oblíbené pohádkové knížky, ale i nejnovější publikace určené právě pro nejmenší čtenáře. Velký zájem byl především u stánku s komiksy, logickými a společenskými hrami. Pro děti byla připravená i tvořivá dílnička u stánku s Tvořivými sadami. Sympatické výtvarnice pomohly dětem vytvořit barevné visačky na dveře. Veselé jmenovky si děti pak mohly za odměnu odnést na památku domů.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Kococur Modroočko
Ve středu 26. února se děti ze třídy Včelek a Žabiček slavnostně oblékly a vydaly se do Divadla loutek na divadelní představení „Kocour Modroočko“. Poté, co se všichni pohodlně usadili do měkkých divadelních sedadel, přivítalo je roztomilé kotě, které je seznámilo s tím, jaký je ten kočičí svět doopravdy. Potkaly se také se starší Zelenoočkou, přátelským, ale trochu pyšným Zrzundou. Trochu je vystrašil nebezbedný Natrhoušek, který dělal Modroočkovi neplechy… Děti s napětím sledovaly, jak malý kocourek postupně vyroste v dospělého kocourka, zamiluje se do krásné mladé kočičí slečny, kterou zachrání ze spárů Natrohouška a stane se nakonec tatínkem. Děti příběh doslova hltaly. A byly moc hodné, takže se můžou těšit zase někdy příště na další pohádkové představení!
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Planetárium
V pátek 21. 2. 2020 jsme se s dětmi vydali na dobrodružnou cestu do vesmíru pomocí vesmírné kopule, ve které jsme si mohli lehnout na záda a tak se pohodlně dívat na noční nebe, kde se nám promítala pohádka o naší Mléčné dráze, planetách, hvězdách a také o naší Zemi. Dozvěděli jsme se, jak planety vypadají, že jsou různě velké, že Slunce ve vesmíru „stojí“ a my se kolem něj otáčíme a že kolem nás se navíc ještě otáčí Měsíc, což jsme si následně i sami vyzkoušeli. Také jsme dostali malý kvíz, kde jsme byly vyzkoušeny i my paní učitelky. Děti byly s malého planetária ve třídě nadšené a na konci programu dostaly vesmírné omalovánky s astronauty, které si mohou vybarvovat ve třídách.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ V PALKOVICÍCH
20 dětí ze třídy Včelek, Koťátek a Motýlků se již od pondělí 17. ledna 2020 věnovalo v odpoledních hodinách královně zimních sportů – lyžování. Lyžaři to byli nadšení a neodradila je ani slabá sněhová pokrývka v Palkovicích, kde se lyžařský kurz již tradičně konal. První den byly děti rozděleny do tří družstev – Tygrů, Tučňáků a Medvědů. Na začátku každé lekce se malí lyžaři spolu se svými instruktory pořádně na sněhu protáhli, a pak už hurá na svah lyžovat. Děti pod vedením zkušených lyžařských instruktorů nacvičovaly správnou chůzi na lyžích, trénovaly jízdu na vleku a plynulý sjezd ze svahu, později také slalom mezi tyčemi. Mezi nejoblíbenější disciplíny patřil právě slalom mezi barevnými tyčemi s veselými obrázky. Na konci každé lekce je čekala od instruktorů sladká odměna. Předposlední den se konaly závody družstev. Poslední den lyžování patřil slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání diplomů. Všem zúčastněným malým lyžařkám a lyžařům děkujeme za nadšení do lyžování a rodičům za trpělivost. A samozřejmě kolektivu instruktorů a paní organizátorce Hance Volkové. Tak zase příště na svahu!
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Návštěva kina v DKMO
V pátek 7. února děti ze třídy Koťátek a Včeliček navštívily Dům kultury města Ostravy, aby v Kině Art zhlédly animovaný film Tajný život mazlíčků 2. Zábavnou pohádku a netradiční filmový zážitek si děti velmi užily.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Karneval s Hopsalínem
Měsíc únor jsme slavnostně zahájili s klaunem Hopsalínem a velkolepým karnevalem. V pondělí 3. února se totiž MŠ Zámostní proměnila v karnevalový rej plný masek, do školky opět zavítal dětmi tolik oblíbený klaun Hopsalín s tanečním programem Pohádkový karneval. Děti čekalo zábavné dopoledne plné her, tance a zábavy. Na závěr všech radovánek malé Zámostníčky čekala balonková show, ve které vzniklo mnoho balónkových zvířátek, kterými později byly děti za odměnu obdarovány.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

LEDEN 2020

7.1.2020 – Návštěva v MŠ “Naši záchranáři”
13.1.2020 – DKMO “Velké dobrodružství malého broučka” (Včelky, Koťátka) v 10:00 hod.
14.1.2020 – 
DOV (Žabičky, Motýlci), sraz v MŠ do 7:30 hod.
17.1.2020 – Návštěva výtvarného centra Chagall (Koťátka) v 10:00 hod.
23.1.2020 – “Polytechnika v MŠ” (Koťátka) v 10:00 hod.
23.1.2020 – “Sportujeme s trenérem” (Žabičky, Včelky) –  v hale FBC od 9:30 – 10:30hod. Sraz v MŠ do     8:00hod.
29.1.2019 – Ostravské muzeum “Výstava hraček” (Motýlci) v 10:00 hod.
30.1.2020 – “Sportujeme s trenérem” (Koťátka, Motýlci) –  v hale FBC od 9:30 – 10:30hod.Sraz v MŠ do 8:00 hod.

Sportovní dopoledne v hale FBC
Ve čtvrtek 30. ledna třída Včelek a Motýlků navštívila sportovní halu FBC v Ostravě, kde strávila s trenéry příjemné sportovní dopoledne. Děti pod vedením zkušených trenérek čekala pořádná sportovní rozcvička, společně zdolaly překážkovou dráhu a své síly poměřily při soutěživých hrách. Ze sportovního dopoledne se děti vracely spokojené a správně unavené.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Ostravské muzeum
Ve středu 29. 1. 2020 jsme s Motýlky navštívili Ostravské muzeum ve Staré radnici, kde momentálně probíhá výstava hraček české značky Igráček a především výstava dřevěných pohádkových postav bratří Grimmů, což se nám k aktuálnímu tématu „Pojďme spolu za pohádkou“ hodilo. Děti poznaly i pro ně nové pohádky a příběhy a paní průvodkyně nám pustila pohádku O perníkové chaloupce a O Popelce. Poté jsme se podívaly na výstavu Igráčka, kde děti mohly vidět spoustu tematických postaviček a doplňků k nim. Na konci naší prohlídky si děti mohly s hračkami pohrát v herně, z které se jim nechtělo odcházet.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Hala FBC
Ve čtvrtek 23.ledna prožily děti ze třídy Žabiček a Včelek zábavné sportovní dopoledne. Společně se vydaly trolejbusem do haly FBC v Ostravě – Muglinově. Po převlečení do sportovního oblečení a originálního dresu, děti přivítaly jejich trenérky. Nejdříve se pořádně rozběhaly a potom už s trenérkami plnily různé sportovní úkoly jako opravdoví sportovci. Do všeho se vrhaly s nadšením a opravdovým sportovním zápalem. Děti si vyzkoušely různé druhy skoků, např. skákání na jedné noze nebo snožmo. Válely sudy na žíněnce, proskakovaly kruhy nebo podlézaly překážku. A že se jim to dařilo. Samozřejmě nezapomínaly ani na pravidelné doplňování tekutin, které si s sebou přinesly. Děti si také zasoutěžily v družstvech. Unavené, ale šťastné Žabičky se vracely z haly v poledne do školky na dobrý oběd. Už teď se těší na další sportování v hale!
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Angličtina s rodilým mluvčím v MŠ Zámostní
U nejstarších dětí ve třídě Koťátek probíhá pravidelná výuka angličtiny, kdy se děti během jazykových chvilek seznamují hravou formou s anglickým jazykem. Tato výuka probíhá ve spolupráci s rodilým mluvčím Martinem Spencerem, který pravidelně jednou týdně dochází za dětmi do MŠ. Jazykové vzdělávání vychází ze základních zásad rané cizojazyčné výuky dětí. Děti se s angličtinou seznamují prostřednictvím pohybových her, písniček, říkánek a pracovních listů. V přátelském prostředí se děti nestydí komunikovat a na každou další lekci angličtiny se velice těší.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Návštěva Výtvarného centra Chagall
V pátek 17. ledna se děti ze třídy Koťátek zúčastnily edukačního programu ve Výtvarném centru Chagall. V tuto chvíli v galerii probíhá výstava obrazů paní Heleny Salichové, jejíž tvorba je inspirovaná slezskou krajinou. Děti se nejprve prošly výstavní síní a zábavnou formou se seznamovaly s vystavenými uměleckými díly. Později se samy daly do výtvarného umění, když se inspirovaly tvorbou paní Salichové, a začaly malovat kočky, starobylá zátiší a krajiny. Děkujeme Výtvarnému centru Chagall za ukázku, že i návštěva galerie může probíhat zajímavou a zábavnou formou.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Velká dobrodružství malého brouka
V pondělí 13. ledna děti ze Zámostní školky navštívily Dům kultury města Ostravy, kde shlédly divadelního představení s názvem Velká dobrodružství malého brouka. Napínavý příběh z lučního prostředí prolínaný veselými písničkami děti zaujatě sledovaly. Z divadla si děti kromě kulturního zážitku s sebou odnesly i ponaučení, že tím největším štěstím je mít kolem sebe dobré přátelé.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

DOV
V úterý 14.1.2020 děti ze třídy Motýlků a Žabiček navštívily Dolní oblast Vítkovic,kde si ve Světě techniky vyzkoušely, pomocí montessori hraček a pomůcek, jak mají “Šikovné ručičky”.
A protože stejně jmenovaný výukový program děti hravě zvládly,stihly si v Dětském světě ještě užít mnoho zábavy a her.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Malý záchranář – beseda se Záchranářem V úterý 7. ledna se malí Zámostníčci zúčastnily projektového dne „Malý záchranář“ jehož součástí byla beseda s panem záchranářem. Děti si během ní připomněly telefonní čísla na tísňové volání, nanečisto si vyzkoušely telefonát se záchranářem a naučily se správnému postupu v případě ocitnutí se v nelehké situaci, kdy někdo jiný by potřeboval poskytnout první pomoc. Děti měly možnost vyzkoušet na figuríně masáž srdce a taky si hravě poradily s obvazováním. Odteďka si už budou vědět rady, jak druhému pomoci v nouzi.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

PROSINEC 2019/2020

3.12.2019 – “Rozsvícení vánočního stromu” v 16:00 hod.
4.12.2019 – “Vánoce na zámku”. Výlet do Vsetína, odjezd v 7:30 hod., návrat ve 13:00hod. (Včelky, Koťátka)
5.12.2019 – Plavání, v 10:00 Polytechnika (Žabičky), v 11:00 hod. “Mikuláš v MŠ”
9.12.2019 – Divadlo Ententýky v MŠ “Kouzelné Vánoce” v 9:00 hod.
10.12.2019 – Náhradní plavání od 10:15 – 11:00 hod.
11.12.2019 – Dopolední pečení perníčků v MŠ, “Vánoční dílničky s rodiči” od 15:00 hod.
12.12.2019 – Poslední lekce plavání
17.12.2019 – “Vánoce v MŠ” – slavnostní posezení u stromečku v 10:00 hod.
18.12.2019 – “Vánoční koncert” v LŠU (Včelky, Koťátka, Motýlci) v 9:30 hod.

PROSINEC V MŠ ZÁMOSTNÍ
V prosincových dnech se uskutečnila v Mateřské škole Zámostní řada tradičních i netradičních akcí prodchnutých pravou sváteční atmosférou. Nejprve si malí Zámostníčci připravili pro své rodiče speciální předvánoční program nazvaný „Rozsvícení vánočního stromečku“, který se konal na zahradě mateřské školy. Svátečně vyzdobenou školní zahradou se v prosincovém odpoledni rozezněly melodie tradičních vánočních koled a slova básniček v podání dětí ze všech čtyř tříd mateřské školy. Vrcholem programu byla společně zpívaná koleda, zapalování prskavek a rozsvícení velkého vánočního stromu na zahradě. Následující den, ve středu 4. prosince, se předškoláci ze třídy Koťátek, Motýlků a Včeliček vypravili na projektový den do zámku ve Vsetíně. Zde si prohlédli vánočně vyzdobené zámecké komnaty a zúčastnili se interaktivního programu na téma vánočních tradic a zvyků našich předků v předvánočním a vánočním čase. Navštívili také výstavu medových perníčků a expozici v zámecké věži.
Během dalších adventních dnů si Zámostníčci také vyzkoušeli přípravu a pečení perníčků ve školní cvičné kuchyni. Práce jim šla pěkně od ruky a v poledne se již linula v celé školce vůně upečených medových perníčků. V pondělí 9. Prosince pak dětmi oblíbené Divadlo Ententýky přivezlo do školky vánoční pohádku s netradičním názvem „O kouzelné vánočce“. Nechyběly ani tradiční „Vánoční dílničky s rodiči“, na kterých rodiče s dětmi strávili příjemný předvánoční čas tvořením zajímavých vánočních výrobků a ručně zdobených dárkových tašek, které si odnesli domů. Poslední předvánoční týden se děti vydaly na návštěvu do Základní umělecké školy Edvarda Runda, ve které se zaposlouchaly do skladeb „Vánočního koncertu“, které si pro ně připravili místní žáci. Závěrečnou akcí bylo tradiční slavnostní posezení u stromečku, na kterém si děti spolu s paní učitelkami zazpívaly tradiční koledy a rozbalily vánoční nadílku pod stromečkem.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Divadlo Ententýky: O kouzelné vánočce s myškou Klárkou a veverkou Terkou
V pondělí 9. prosince do naší školičky zavítalo divadlo s myškou Klárkou a veverkou Terkou a Vánoční pohádkou o splněných přáních, kouzlu Vánoc a o tom, co je důležité. Příběh o shonu z předvánočních příprav nám všem připomněl, že Vánoce nejsou jen o úklidu, dárcích a jídle, ale tak nějak od všeho trošku 🙂 Do veselého představení se zapojily i děti, které se přestrojily a společně sehrály Betlémský příběh. Za doprovodu kytary a „andělského sboru“ jsme si všichni zazpívali vánoční koledy.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Mikulášská nadílka v MŠ
Tak jako každý rok, ani letos nezapomněl Mikuláš se svými pomocníky zavítat do naší školky, aby zkontroloval, zda jsou děti i nadále hodné, tak jak mu to přislíbily předchozí rok. Nervozita dětí by se už od rána dala krájet a i ty nejhodnější si vzpomněly, že přece jen nejednou možná zazlobily. Mikuláš se svoji družinou, ve které nechyběl laskavý anděl a výjimečně hodný čert, postupně obešel všechny třídy a v každé si vyslechl od dětí básničku nebo písničku. Za odměnu poté dětem rozdal mikulášské balíčky s nadílkou.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

LISTOPAD 2019/2020

4.11.2019 – Beseda s městskou policií (Včelky, Koťátka, Motýlci) v 9:30 hod.
7.11.2019 – Polytechnika (Motýlci) v 10:00 hod.
8.11.2019 – Hopsalín v MŠ v  9:30 hod.
11.11.2019 – “Výlet do Malenovic “(Žabičky, Motýlci). Odjezd v 7:45 hod., návrat do 13:00 hod.
11.11.2019 – Divadlo loutek (Včelky, Koťátka). Sraz v MŠ do 7:30 hod.
13.11.2019 – “Výlet do Malenovic”(Včelky, Koťátka). Odjezd v 7:45 hod.,návrat do 15:00 hod.
20.11.2019 – “Podzimní dílničky s rodiči” od 15:00 hod.
21.11.2019 – “Vánoční fotografování dětí” od 7:30 hod.
25.11.2019 – Galerie Sokolská (Včelky, Koťátka)
27.11.2019 – “Adventní dopoledne v MŠ” (Včelky, Koťátka)
Plavání – 7.11., 14.,11., 21.11., 28.11.2019

Adventní dopoledne v MŠ
Ve středu 27. listopadu 2019 se ve školce ve třídě Koťátek konal adventní projektový den ve spolupráci s mistrovou odborného výcviku a studenty Střední zahradnické školy. Nejprve děti pobesedovaly se zahradnicemi o předvánočních tradicích a zvycích při přípravě na vánoční svátky. Společně si zazpívali tradiční lidové koledy a poslechli příběh „Adventní čas“. Zahrály si společně také námětovou hru „Na zahradníky“, ve které se seznámily s přírodninami, které si nasbíraly venku. Z těchto přírodnin si pak děti pod vedením zahradnic vytvářely krásné dekorace v podobě adventních věnců, které si odpoledne odnesly domů.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Návštěva Výstavní síně Sokolská 26
V pondělí 18. listopadu třída Včeliček a o týden později 25. listopadu třída Koťátek byla pozvána do Výstavní síně Sokolská 26. Děti tak měly možnost navštívit zajímavou výstavu manželů Miroslava a Anežky Kovalových a zúčastnit se poutavého vzdělávacího programu, při kterém si měly možnost vyzkoušet netradiční výtvarné techniky. Malí Zámostníčci tak po zhlédnutí výstavy začali vytvářet svá výtvarná díla přímo v expozici výstavy a nechali se tak inspirovat vystavovanými díly. Výtvarná aktivita dětí byla opravdu netradiční, malovaly totiž prsty a místo štětců používaly přírodniny – například šišky, palice česneků nebo větvičky. Každý obraz byl tak naprosto jedinečný a vzniklo mnoho originálních děl.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Podzimní dílničky
Ve středu 20. listopadu se u nás ve školce konaly již tradiční Podzimní dílničky pro děti a rodiče. Sešli jsme se v hojném počtu a brzy to ve školce vypadalo jak ve včelím úlu. Všichni se pilně pustili do tvoření zajímavých podzimních dekorací. Ve třídě Žabiček jsme tvořili veselého draka a zápich z hříbečka. Vedle ve třídě Včelek si děti s rodiči vyzkoušeli vyrobit papírového ježečka. Tvoření probíhalo i ve třídě Koťátek, kde si paní učitelky připravily výrobu jablíčka a hrušky pomocí provlékání s kousky barevné vlny. Podzimní tvořivé dílničky sklidily i letos velký úspěch – všichni zúčastnění odcházeli s plnou náručí a úsměvem domů.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Projektový den mimo MŠ – Procházka podzimním lesem v Malenovicích
Ve středu 13. listopadu se děti ze Zámostní školky vydaly do Malenovic, kde byl pro ně připraven projektový den v přírodě „Procházka podzimním lesem“. Na netradičně strávené dopoledne se děti velmi těšily a pečlivě se na něj připravovaly. Nejprve si se svými učitelkami povídaly o lese, lesní zvěři, o stromech a jejich využití, poslouchaly nahrávky zvuků lesních zvířat, vyráběly zvířátka z kaštanů, krmítka pro ptáčky z borovicových šišek. Samou nedočkavostí si vytvořily i les z papírových stromů. Nic se však nevyrovnalo pravému pobytu v přírodě. Po příjezdu do Malenovic se nás ujala paní lektorka Blanka Dužíková z CVČ U Rosničky. Provedla nás podhorskou vesnicí a ukázala nám místní krásy přírody, zajímavé stromy a místa kde žije lesní zvěř. Děti se během procházky dozvěděly plno zajímavých informací například,  že se na zimu nepřipravují jen zvířátka, ale i stromy, proč žížaly za deště vylézají ze svých děr a kde se v Beskydech vyskytují šelmy…  Po poučné procházce čekal děti výtečný oběd a poté se program přesunul do prostor centra volného času, kde si děti mohly osahat parohy a kožešiny lesních zvířat. Domů se všichni vraceli příjemně unaveni a plni zážitků.
Akce byla financována v rámci Šablon II, Projektu Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Divadlo loutek v Ostravě – divadelní představení Dášeňka
V pondělí 11. listopadu Zámostníčci navštívil Loutkové divadlo v Ostravě, kde byli pozvání na divadelní představení Dášeňka. Na pohádkové představení, vhodné nejen pro milovníky psů, se děti velmi těšily. Ve chvíli, kdy se odhrnula divadelní opona, všichni jen tiše seděli a zaujatě sledovali tradičně netradiční příběh o rozpustilém psím štěněti, které se postupně mění ve vychovanou a poslušnou psí slečnu. Divadelní představení si děti velmi užily.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Hopsalín v MŠ
V pátek 8. 11. 2019 přijel za našimi malými Zámostníčky, všemi dětmi oblíbený, klaun Hopsalín. Připravil si pro nás zábavné dopoledne na téma „Broučci“, oblékl se do krásného kostýmu včelky a dokonce měl i opravdovou včelí společnici (viz fotografie). Během tohoto veselého programu klaun Hopsalín tančil s dětmi na různé písničky o broučcích (včelka, beruška apod.) a přidaly se dokonce i paní učitelky. Děti také za různé malé úkoly dostaly sladkou odměnu, a když se naučili točit s talířem na tyčce, byly obdarovány myškou vytvořenou z nafukovacího balonku a aby to nebylo paním učitelkám líto, tak klaun Hopsalín vykouzlil z balonku zvířátka i pro ně. Na konci programu jsme se všichni společně s klaunem Hopsalínem a jeho společnicí vyfotili a rozloučili, ale už teď se těšíme, co si pro nás příště připraví.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Beseda s městskou policii
Ve pondělí 4.11.2019  v naší školce proběhla beseda s Policií ČR. Paní policistka děti seznámila s práci bezpečnostní složky, vysvětlila dětem, kde všude policie pomáhá a zasahuje, jakými dopravními prostředky disponuje a že kromě lidí u policie pracuje i několik zvířecích kamarádů – především koně a psi. Nezapomněla připomenout také důležitá telefonní čísla. Děti dokonce měly možnost zkušebně si zavolat rychlou pomoc a vyzkoušet, jak takový hovor vypadá. Seznámily se rovněž se základními dopravními značkami a připomněly si bezpečnostní prvky na jízdním kole. V neposlední řadě byly děti poučeny, jak by se měly chovat v případě kontaktu s cizí osobou. Odměnou, za ukázněné chování při přednášce, byla možnost vyzkoušet si nasadit opravdová policejní pouta.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

ŘÍJEN 2019/2020

1.11.2019 – Poznáváme Ostravu – HALDA EMA (Koťátka)
2.10.2019 – “3 D kino ” v MŠ – Jak slunce navštívilo měsíc, Tajemství starého stromu
3.10.2019 – Polytechnika v MŠ (Včelky) v 10:00 hod.,
9.10.2019 – “Sportovní dopoledne” v SVČ Ostrčilova “Pozóóór start” (Včelky, Koťátka). Sraz v MŠ do 8:30 hod.
10.10.2019 – Začíná 1.lekce Plavání (následně 17.10, 24.10, 31.10)
11.10.2019 – Divadlo loutek “Fuj je to “v 10:30 hod. (Včelky, Motýlci, Koťátka)
16.10. 2019 – DOV “Geometráček”( Koťátka, Včelky). Sraz v MŠ do 7:30 hod.
23.10.2019 – Solná jeskyně v Muglinově (Žabičky, Včelky)

Solná jeskyně
Ve středu 23.10.2019 navštívily děti ze třídy Žabiček a Včelek Solnou jeskyni Mexiko v Muglinově. Čekala nás malá útulná jeskyňka vybavená skluzavkou a hračkami, tudíž si děti užily mnoho zábavy a her se solnými krystalky. Už nyní se všichni těšíme na příští návštěvu.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Geometračkova nová dobrodružství – vzdělávací program v DOV
Ve středu 16. října se malí Zámostníčci vydali do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic na vzdělávací program s názvem Geometráčkova nová dobrodružství. S panáčkem Geometráčkem, jehož celý svět se skládá jen z geometrických tvarů, se děti už dobře znají. Tentokrát mu pomohly sestavit nový domeček, při jehož stavbě si společně zopakovaly geometrické tvary a procvičily logické myšlení. Hlavičky si později namáhaly i při práci u stolečku, kde jen pomocí hmatu poznávaly geometrické tvary. Nakonec děti společně přišly na to, že z geometrických tvarů se neskládá jen svět Geometráčka, ale i ten náš, a pokud se budeme pozorně dívat, geometrické tvary a tělesa najdeme všude kolem sebe.
Akce byla spolufinancována z rozpočtu SMO a projektu „Poznáváme svět a tvoříme se Zámostníčkem.“
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Loutkové divadlo
V pátek 11.10.2019 vyrazily všechny děti z naší školky do Divadla loutek, kde shlédly loutkové představení “Fuj je to”.
Krásný příběh pejska Harryho,který zatoužil po svobodě, děti velmi zaujal a především pobavil . Po ukončení pohádky měly děti možnost si vyzkoušet kulisy,které byly v příběhu využity, jako například jeřáb a bagr a mohly si i pohladit hlavního dřevěného hrdinu -pejska Harryho.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

1.lekce plavání
Naši malí Zámostníčci zahájili letošní kurz plavání již ve čtvrtek 10. října 2019. Malí plaváčci ze třídy Včeliček, Koťátek a Motýlků vyrazili hned po svačince autobusem do FBC haly v Ostravě – Muglinově. Zde na ně již čekala první lekce plavání. Nejprve děti zamířily do šaten, kde se převlékly do svých plaveckých úborů. Přivítala je paní lektorka, která tento plavecký kurz vede se svým týmem. Děti seznámila s tím, jak to všechno bude probíhat a jaká pravidla je třeba dodržovat. Potom už následovala krátká sprcha a hurá do vody. U bazénu je přivítaly jejich tři učitelky plavání, které je budou celou výukou plavání provázet. Děti dostaly svoje plavecké pásy a rukávky a hop do vody. A protože jsou skoro všichni úplní začátečníci, učili se plavat s deskou nebo splývat na zádech. Paní lektorky zpestřily dětem lekci také spoustou zábavných her s barevnými pomůckami. Po vysušení vlásků a převlečení se malí plaváčci vydali zpět do školky na oběd. První lekce plavání proběhla úspěšně a již teď se plánuje další!
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

„Pozóóóór, start!!!“ – Sportovní dopoledne v SVČ Ostrčilova
Ve středu 9. 10. byly děti ze Zámostní školky pozvané do Střediska volného času Ostrčilova na akci s názvem „Pozóóóór, start!!!“. Na malé sportovce čekaly různé soutěžní disciplíny jako například skok do dálky, skákání v pytli, překážková dráha, jízda ve formuli, cornhole a dětmi nejvíc oblíbené skákání na fitness trampolínách. Sportovní dopoledne si děti velmi užily a za své sportovní výkony v cíli získaly zaslouženou odměnu.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Sférické kino
Ve středu děti ze Zámostní školky čekalo netradiční promítání – sférické kino. V prostorách školky se objevila obrovská kopule, a když do ní děti opatrně vstoupily, čekal je neuvěřitelný zážitek. Po té, co si pohodlně lehly, na stěnách kopule se začaly promítat pohádky a děti jen napjatě sledovaly příběhy. První naučná pohádka byla o tom „Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci“. Druhý vzdělávací příběh byl o „Tajemství stromů“, ve kterém děti společně s broučkem a beruškou podrobně procestovaly zázračným světem přírody a odhalily největší tajemství stromů.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Poznáváme Ostravu – Vyhlídková věž Nové radnice a Halda Ema
V uplynulých dnech děti ze třídy Koťátek poznávaly významná místa a objekty města Ostravy. A protože svět se nejlépe pozoruje z výšky, náš první výlet směřoval na Vyhlídkovou věž Nové radnice, odkud jsme celou Ostravu měli jako na dlani. Protože pohledy z výšky se dětem líbily, tak i druhý výlet byl tomu přizpůsobený a společně jsme zdolali vrchol Slezské Ostravy, pro Ostravu tolik typickou haldu Emu. Počasí nám přálo a tak jsme se mohli kochat výhledem na nejbližší okolí i vzdálené hory.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

ZÁŘÍ 2019/2020

10.9.2019 – “Slavnostní zahájení školního roku” s Alešem Krejčím v MŠ “Čarování se zvířátky” v 10:30hod.
10.9.2019 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY  – Žabičky v 15.30 hod.Včelky  v 16:00 hod.
11.9.2019 – TŘÍDNÍ SCHŮZKY – Motýlci v 15:30 hod.Koťátka v 16:00 hod.
17.9.2019  – Divadlo Letadlo v MŠ “Průzkumníci v lese” v 10:30 hod.
19.9.2019 – Výlet do Rožnova pod Radhoštěm “Za zvířátky” sraz v MŠ do 6:30 hod., návrat do 13:30hod.
27.9.2019 – Vyhlídková věž Nová radnice (Koťátka)

Čarování se zvířátky
V úterý 10. září malí Zámostníčci zahájili svůj nový školní rok programem s kouzelníkem Alešem Krejčím. Známý kouzelnický mistr dětem přivezl svou kouzelnickou show s názvem „Čarování se zvířátky“. Děti se nejdříve učily kouzelnickou formulku „abrakadabra“, aby mohly s kouzelníkem společně kouzlit a čarovat. S kouzlením jim pomáhala také zvířátka – holub, panda a králík spolu s kocoury Silvestrem, Tondou a Fildou nebo štěňátkem Benem. Do programu se zapojily i paní učitelky a vykouzlily dětem hada a červené míčky. Pan kouzelník si potom z dětí vybral odvážné kouzelnické učně, kteří ostatním zkusili vykouzlit míčky, zmizet šátek anebo proměnit plechovky na jiné barvy, než měly. Na konci kouzelnického dopoledne děti zažily nevídanou věc – děti s kouzelníkem začarovaly stoleček, který začal levitovat. Všichni na to s úžasem nevěřícně hleděli. Po celou dobu programu se děti výborně bavily a celou školkou zněl jejich burácivý smích a potlesk. Nový školní rok tak děti odstartovaly opravdu zvesela!
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Divadlo Letadlo “Průzkumníci v lese”
V úterý 17. září k nám do školky opět přiletělo divadlo Letadlo s novým pohádkovým představením Průzkumníci v lese. Posádka letadla naučila nejprve malé Zámostníčky veselou písničku „Do lesa“ a spolu s dětmi se průzkumníci vypravili na sběr hub. Les byl sice plný hub, ale děti dostaly za úkol, aby rozlišily, které z nich jsou jedlé a které ne. Z těch jedlých si pak jeden průzkumník usmažil smaženici, se kterou se ale nerozdělil a bolelo ho bříško! Děti si tak připomněly, že se mají s druhými dělit. Průzkumníci také děti zasvětili do tajů hašení ohně v lese a krmení zvířátek. Společně si zazpívali písničky o různých zvířátkách v lese – o kanci a lišce nebo rysovi. A protože je jelen lesů král, průzkumníci si děti vyzkoušeli v dovednosti troubení. Tato soutěž se setkala s velkým zájmem ze strany dětí, a tak se všichni proměnili v troubící krále lesa – tedy jeleny. Průzkum lesa zakončili Zámostníčci pohybovou písničkou a zamávali letadélku s jeho průzkumníky na rozloučenou.
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)

Putování za zvířátky na dědinu
Ve čtvrtek 19. 9. 2019 děti ze Zámostní školky vyrazily na výlet do Valašského muzea v přírodě do Rožnova pod Radhoštěm. Ve Valašské dědině byl pro malé Zámostníčky připravený edukační program s názvem Za zvířátky na dědinu. Děti se při procházce mezi dřevěnými zemědělskými usedlostmi a hospodářskými stavbami postupně seznamovaly s domácími zvířaty, která dříve Valaši chovali, i s užitkem, který jim poskytovaly. Procházku si zpestřily písničkou a zakončily tvořivými rukodělnými aktivitami. Děti si prohlídku muzea velmi užily, a to především díky poutavému výkladu paní průvodkyně. Do školky se všichni vraceli příjemně unaveni a s dobrým pocitem pěkně stráveného podzimního dne.
Akce byla spolufinancována z rozpočtu SMO a projektu „Poznáváme svět a tvoříme se Zámostníčkem.“
(fotografie z akce viz. Fotodokumentace)