O děti pečují

1. třída – Žabičky
učitelka –  Petra Fanfrlová
ředitelka – PhDr.Jarmila Chlopková
chůva – Libuše Lankočí

2. třída – Koťátka
učitelka – Renáta Sýkorová
učitelka – Pavlína Lazarová

3. třída – Včelky
učitelka –  Bc.Jitka Dvorská
učitelka –  Bc.Kamila Čajková

4.třída spec.-logopedická-Motýlci
učitelka –  Bc.Jana Svobodová
asistentka –  Simona Bláhová

administrativa – Iva Koníčková
školní asistent –  Bc.Anna Machová,Dis.
správní zaměstnanec –  Renáta Pirošová
správní zaměstnanec –  Lenka Jančarová
správní zaměstnanec –  Věra Šromová