O děti pečují

1. třída – Žabičky
třídní učitelka – Petra Fanfrlová
ředitelka – PhDr.Jarmila Chlopková

2. třída – Včelky
třídní učitelka – Renáta Sýkorová
učitelka – Pavlína Lazarová

3. třída – Koťátka
třídní učitelka-Bc.Jitka Dvorská
učitelka-Bc.Kamila Čajková
asistent pedagoga – Simona Bláhová

4.třída spec.-logopedická-Motýlci
třídní učitelka-Bc.Jana Svobodová
učitelka-Mgr.Michaela Obrusníková
asistent pedagoga-Libuše Lankočí

administrativa – Iva Koníčková
školní asistent – Bc.Anna Machová,Dis.
správní zaměstnanec – Renáta Pirošová
správní zaměstnanec – Lenka Jančarová
správní zaměstnanec – Věra Šromová