O nás

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace má čtyři třídy. Obsah vzdělávání je členěn do tématických bloků, zaměřený na seznamování dětí se světem, který je obklopuje. Jedna ze tříd je speciální – logopedická. V druhé probíhá předškolní vzdělávání  s integrovanou výukou anglického jazyka.

Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu.