Organizace dne

6,00 – 8,30
scházení, ranní hry dle volby a přání

8,30 – 8,50
ranní cvičení, relaxační a pohybové hry, didakticky cílené činnosti ve skupinách a individuálně

8,50 – 9,10
hygiena, svačina

9,10 – 9,45
tvůrčí aktivity, činnosti zaměřené k vytváření a chápání pojmů a osvojování poznatků z různých oblastí

9,45 – 11,45
pobyt venku

11,45 – 12,45
hygiena, oběd

12,45 – 14,00
odpočinek, spánek na lehátku s individuální dobou vstávání (dětem s menší potřebou spánku jsou nabídnuty hry a jiné klidové činnosti)

14,00 – 14,45
hygiena, odpolední svačina

14,45 – 16,30
odpolední zájmové činnosti dětí a volné hry do rozchodu