Projekty

Realizované projekty

  • ROZVOJ  ROVNÉHO  PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ OSTRAVA II  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144  je spolufinancován Evropskou unií
    cílem  projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy. Statutární město  Ostrava bude působit v roli koordinátora  řešení problematiky  inkluzivního vzdělávání.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

  • Šablony II ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ ZÁMOSTNÍ  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009096 je financován Evropskou unií ve výši 749 502,- Kč. Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

  • PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ CZ.023.68/0.0/0.0/16_011/0000660. Cílem projektu je posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Řešitelem projektu je Pedagogická fakulta, Katedra preprimární  a primární pedagogiky Ostravské  univerzity. Mateřská škola je v projektu partnerem.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz

  • “POZNÁVÁME SVĚT A TVOŘÍME SE ZÁMOSTNÍČKEM” 18/0607  je financován Statutárním městem Ostrava formou neinvestičního příspěvku ve výši 60 000,- Kč. Cílem projektu je podpora celoročních i jednorázových volnočasových aktivit dětí mateřských škol.

ostrava-logo

  • Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31 je partnerem projektu Moravskoslezského kraje, “Poskytování  bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji”