Školné

  • výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,- Kč měsíčně

Bankovní spojení

  • Česká spořitelna a.s., Ostrava, pobočka Nádražní 2967/93, 702 00
  • Číslo účtu: 4019310349/0800