Kdo nám pomáhá

2018/2019

  • Děkujeme za spolupráci pedagogům volného času z Věznice Heřmanice, kteří se podíleli na realizaci projektu „Kutiliště aneb Technická školička Zámostníčků“.
  • Děkujeme vyučujícím a studentkám ze Střední zahradnické školy v Mariánských Horách pod vedením paní Mgr. Lenky Vavrečkové za přípravu a realizaci projektového dne a jarních dílen s rodiči dne 16. dubna 2019.
  • Děkujeme tatínkovi ze třídy Koťátek panu  Jiřímu Koškovi, za pořízení a rozsvícení  vánočního stromečku pro děti.
  • Děkujeme mamince ze třídy Žabiček paní  Daniele Matuš, za dárečky pro děti k Vánocům.
  • Děkujeme mamince ze třídy Koťátek paní  Haně Němcové, za odvoz listí.
  • Děkujeme spolku rodičů Zámostníček za finanční dar ve výši 40 000 Kč na vybavení místnosti k tělovýchovným aktivitám.
  • Děkujeme tatínkům panu Sobanskému, Štolovi, Fajtlovi a mamince Jurášové za pomoc s uskladněním keramické hlíny.