Kdo nám pomáhá

2019/2020

  • Děkujeme mamince od Sebíka Koutného za poskytnutí dezinfekčních přípravků pro MŠ v souvislosti s protiepidemickým opatřením.
  • Děkujeme tatínkům z naši  mateřské školy panu Jakubovi Hamerskému a panu Tomáši Pavlíkovi, za pomoc úpravy terénu školní zahrady.
  • Děkujeme panu Koškovi, za dovoz  vánočního stromečku pro děti.
  • Děkujeme panu Střížovi, za upevnění a rozsvícení vánočního stromečku před vchodem naši MŠ.
  • Děkujeme maminkám, paní Kostelníkové a Jurášové za perníkové těsto na pečení perníčků.
  • Děkujeme panu Ferfeckému, za zajištění osvětlení vánoční akce “Rozsvícení vánočního stromu”.
  • Děkujeme paní Hanuskové, za zajištění ozvučení na vánoční akci “Rozsvícení vánočního stromu”.
  • Děkujeme rodičům Petra a Jana Poledníkových za darování  vánočky pro všechny děti v MŠ.