Stravné

Výše stravného

 dítě ve věku 3-6 let  32,- Kč / den
 dítě od 7 let  34,- Kč / den

Stravu si rodiče přihlašují a odhlašují prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz

Nepřítomnost dítěte je třeba odhlásit do 11.00 hodin následujícího dne.

Kontakt na vedoucí školní jídelny při ZŠ Bohumínská: 725 853 000

Přihláška ke stravování – ke stažení zde