MŠ Keramická

odloučené pracoviště Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace
Více zde

MŠ Antošovická

odloučené pracoviště Mateřské školy Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace
Více zde

Místem poskytování vzdělávání Mateřské školy Slezská Ostrava je Zámostní 31, 710 00 Slezská Ostrava

Mateřská škola má dvě odloučená pracoviště:

  • MŠ Antošovická, s místem poskytování vzdělávání Ostrava-Koblov, Antošovická 107/55, 711 00
  • MŠ Keramická s místem poskytování vzdělávání Ostrava –Muglinov, Keramická 8, 712 00

Příspěvková organizace byla zřízená usnesenímč.0036/ZMOb-Sle/1418/3 Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava dne 12.2.2015 s účinností od 1.7.2015

  • Mateřská škola Zámostní je čtyřtřídní s kapacitou 78 dětí, má speciální logopedickou třídu a třídu s integrovanou výukou anglického jazyka
  • Mateřská škola Antošovická je trojtřídní s kapacitou 76 dětí
  • Mateřská škola Keramická je jednotřídní s kapacitou 26 dětí

 


 


Naše vize – Spokojené dítě v pohodovém, bezpečném, podnětném a tvořivém prostředí