Nastavení cookies

Školné a stravné

Školné

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025 je stanovena na 1000,- Kč měsíčně (neplatí dítě poslední rok pobytu v MŠ před nástupem do ZŠ).

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava, pobočka Nádražní 2967/93, 702 00

Číslo účtu: 4019310349/0800

 

 

Stravné

Změna bankovního čísla k zaslání stravného od 1.2.2024 - 165 200 93 39/5500

Výše stravného od 1. 9. 2022
dítě ve věku 3-6 let 50,- Kč / den
dítě od 7 let 52,- Kč / den

Stravu si rodiče přihlašují a odhlašují prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz

Nepřítomnost dítěte je třeba odhlásit do 11.00 hodin následujícího dne.

V případě nemoci si můžete vyzvednout oběd v době od 11:15 - 11:30.

Kontakt na vedoucí školní jídelny při ZŠ Bohumínská: +420 725 853 000

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ