Nastavení cookies

Organizace dne

Doba Aktivita
7,00 – 8,30 scházení, ranní hry dle volby a přání
8,30 – 8,50 ranní cvičení, relaxační a pohybové hry, didakticky cílené činnosti ve skupinách a individuálně
8,50 – 9,15 hygiena, svačina
9,15 – 10,00 tvůrčí aktivity, činnosti zaměřené k vytváření a chápání pojmů a osvojování poznatků z různých oblastí
10.00 – 12,00 pobyt venku
12,00 – 12,45 hygiena, oběd
12,45 – 14,15 odpočinek, spánek na lehátku s individuální dobou vstávání (dětem s menší potřebou spánku jsou nabídnuty hry a jiné klidové činnosti)
14,15 – 15,00 hygiena, odpolední svačina
15,00 – 16,00 odpolední zájmové činnosti dětí a volné hry do rozcházení