Nastavení cookies

Projekty

Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

ŠABLONA I OPJAK – ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem projektu je modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení, zajištění pozice školního asistenta, inovativní vzdělávání dětí v MŠ, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ. Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 794 235 Kč.

Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024

00400/2024/ŠMS

Tento projekt probíhá s podporou Moravskoslezského kraje, který poskytl neinvestiční dotaci ve výši 105 472 Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu.

Zámostníčci objevují svět

Kód: 23/0744

Tento projekt probíhá s podporou Statutárního města Ostravy, které poskytlo účelový neinvestiční příspěvek v celkové výši 70 000 Kč.

Malí průzkumníci objevují přírodu

Kód: 23/0742

Projekt probíhá s podporou Statutárního města Ostravy, které poskytlo účelový příspěvek ve výši 150 000 Kč.

Svět přírody Zámostníčků II

Identifikační číslo: 19001124

Projekt probíhá s podporou Statutárního města Ostravy, Fondu životního prostředí, který poskytl  účelový investiční a neinvestiční příspěvek ve výši 253 500 Kč.

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání u předškolních dětí v Ostravě

reg. č. CZ.03.02.01/00/22_029/0003870

Mateřská škola Slezská Ostrava je od 1. 12. 2023 zapojena do realizace projektu "Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání u předškolních dětí v Ostravě", priorita OPZ+ 2 "Sociální začleňování" podpořené finančními prostředky z ESF+ v rámci programu Operační program Zaměstnanost+.

Funny English with teddy bear

Kód 23/0199

Projekt "Funny English with teddy bear" probíhá ve školním roce 2023/2024 s podporou Statutárního města Ostravy formou neinvestičního příspěvku ve výši 181 000,- Kč. Cílem projektu je podpora cizojazyčné výuky na území Statutárního města Ostravy.

 

 

BO Ostrava a Slezská je přece hezká

Cílem projektu je umožnit dětem poznávat své město Ostravu a významná místa v okolí Slezské Ostravy. Smyslem je poukázat na zajímavá místa v okolí, kde dítě žije a která může navštívit nejen s dětmi Mateřské školy, ale také  se svými rodiči. Tento projekt je financován z prostředků Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava ve výši 25 000 Kč.

 

 

PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY

Cílem projektu je umožnit dětem přímý kontakt se zvířaty, seznámit je s podmínkami života zvířat, vytvářet u dětí odpovědný vztah k domácím i volně žijícím zvířatům a ukázat jim péči o ně v reálném prostředí farmy. Děti budou také rozvíjet svoje polytechnické dovednosti. Tento projekt je financován z prostředků Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava ve výši 25 000 Kč.