Nastavení cookies

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2024 dochází ke změně banky pro zasílání stravného. Další platby zasílejte na nové číslo účtu:
165 200 93 39 / 5500. Variabilní symbol zůstává stejný. V současné době do 31. 1. 2024 jsou aktivní oba účty.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí MŠ Zámostní šk. rok 2023/2024

Dopis pana starosty k podpoře volnočasových aktivit ze strany městského obvodu Slezská Ostrava

Nové ceny stravného

Brožura pro rodiče předškolních dětí Brzy budu školákem

 

Děti potřebují pro pobyt v mateřské škole:

  • pevné papuče
  • hrací oblečení
  • oblečení pro pobyt venku
  • pyžamo

Žádost o uvolnění dítěte z povinného předškolního vzdělávání

Dotazník ve formátu word je ke stažení zde.