Nastavení cookies

Mateřská škola Antošovická se nachází v městské části Koblov uprostřed rodinné zástavby. Je obklopena rozlehlou zahradou vybavenou dřevěnými prvky pro hru dětí a environmentální výchovu. Mateřská škola je třítřídní. Třída nejmenších dětí – Včelek je určena dětem od 2 do 3 let. Děti ve věku 4 až 5 let navštěvují třídu Berušek. Nejstarší předškoláci dochází do třídy Motýlků, do jejíž výchovně vzdělávací práce je zařazován hravou formou také anglický jazyk. Obsah vzdělávání je zpracován do tematických celků. Děti jsou vedeny k ochraně přírody a ekologii a pravidelně jsou pro ně organizovány projektové dny a celodenní výlety do přírody.