Nastavení cookies

Mateřská škola Zámostní se nachází poblíž Slezskoostravské radnice. Je umístěná v prostorné zahradě se vzrostlými stromy. Je čtyř třídní. Třída nejmenších dětí – Žabiček je určena dětem od 3 let. Děti ve věku 4 let navštěvují třídy Včeliček. Nejstarší předškoláci dochází do třídy Koťátek a Motýlků.

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a rozvoji dovedností pro praktický život dětí a jejich další vzdělávání. Pro děti jsou připravovány lekce polytechnické výchovy, projektové dny a celodenní výlety do přírody.

Ve třídě předškolních dětí Koťátek a Motýlků je do výchovně vzdělávací práce zařazován i anglický jazyk. Děti si hravou formou osvojují základy anglického jazyka v lekcích vedených jak paní učitelkou, tak i rodilým mluvčím. Mateřská škola disponuje také Kutilištěm s polytechnickou a keramickou dílnou, výtvarným ateliérem, tělocvičnou a infrasaunou. U mateřské školy se nachází také moderní dopravní hřiště.