Nastavení cookies

Organizace dne

Doba Aktivita
6,00 - 8,30 scházení, ranní hry dle volby a přání
Včelky
8,30
Motýlci
8,30 - 8,45
Berušky
8,30 - 9,00
ranní cvičení, relaxační a pohybové hry, didakticky cílené činnosti ve skupinách a individuálně
Včelky
8,30 - 8,45
Motýlci
8,45 - 9,00
Berušky
9,00 - 9,15
hygiena, svačina
Včelky
8,45 - 9,30
Motýlci
9,00 - 9,45
 Berušky
9,15 - 10,00
tvůrčí aktivity, činnosti zaměřené k vytváření a chápání pojmů a osvojování poznatků z různých oblastí
Včelky
9,30 - 11,30
Motýlci
9,50 - 11,50
Berušky
10,00 - 12,00
pobyt venku
Včelky
11,30 - 12,30
Motýlci
11,45 - 12,30 Berušky
12,00 - 12,45
hygiena, oběd
Včelky
12,30 - 14,15
Motýlci
12,30 - 14,15 Berušky
12,45 - 14,15
odpočinek, spánek na lehátku s individuální dobou vstávání (dětem s menší potřebou spánku jsou nabídnuty hry a jiné klidové činnosti)
Včelky
14,15 - 14,30
Motýlci
14,15 - 15:00
Berušky
14,15 - 15,00
hygiena, odpolední svačina
Včelky
14,30 - 16,00
Motýlci
15,00 - 16,00 Berušky
15,00 - 16,00
odpolední zájmové činnosti dětí a volné hry do rozcházení