Nastavení cookies

Mateřská škola Keramická se nachází v městské části Muglinov. Je obklopena nově zrekonstruovanou zahradou s dřevěnými prvky pro hru dětí a environmentální výchovu. Mateřská škola má jednu třídu Sluníček, do které dochází děti různého věku. Obsah vzdělávání je přizpůsoben potřebám dětí a zpracován do tematických celků. Dětem jsou hravou formou předávány informace o světě, který je obklopuje. Pro děti jsou organizovány projektové dny a celodenní výlety do přírody. V mateřské škole působí také asistentka pedagoga a školní asistentka, které věnují zvýšenou péči dětem s odkladem školní docházky.