Nastavení cookies

Kontakty

Název

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace

Adresa

 • Sídlo: Zámostní 1126/31, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Vedení

 • Ředitelka, statutární orgán: PhDr. Jarmila Chlopková
 • Zástupce ředitelky: Martina Šusterová
 • Vedoucí učitelka: Barbora Potůčková
 • Administrativa: Ivana Koníčková

Telefonní kontakty

 • MŠ Zámostní: +420 702 218 434
 • Ředitelka: +420 725 934 169
 • Administrativa: +420 727 804 235
 • MŠ Antošovická: +420 702 219 142
 • Zástupce ředitelky: +420 724 808 958
 • MŠ Keramická: +420 702 219 119
 • Vedoucí učitelka: +420 724 808 957
 • ŠJ při ZŠ Bohumínská vedoucí školní jídelny: +420 725 853 000

Kontakty organizace

 • E-mail: mszamostni@seznam.cz
 • ID datové schránky: 8987xct
 • IČO: 04197997
 • Internetové stránky: www.mszamostni.cz
 • Příjímáme a zasíláme dokumenty ve formátech: .doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg

Bankovní spojení

 • Česká spořitelna a.s. pobočka Ostrava, Nádražní 2967/93, 702 00  Ostrava
 • Číslo účtu: 4019310349/0800

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35, Slezská Ostrava

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava vydalo svým usnesením č.0036/ZMOb-Sle/1418/3 ze dne 12.2.2015 s účinností od 1.7.2015, podle §84, odst. 2, písm. d), zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění, podle § 8, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, v platném znění Zřizovací listinu.

Tel.č.: +420 599 410 011
IČ: 04187997